Excel 4.0 for Windows

Najnowsza wersja arkusza kalkulacyjnego Excel for Windows o numerze 4.0 jest dostarczana do sprzedawców.

Najnowsza wersja arkusza kalkulacyjnego Excel for Windows o numerze 4.0 jest dostarczana do sprzedawców.

Excel kosztuje 495 USD. Zawiera kilka nowości: Autoformat, przedstawiający kilkanaście wzorcowych arkuszy; Autofill, pomagający przy wypełnianiu kolejnych pól treścią; nowe, uproszczone zasady posługiwania się myszą polegające na tym, że możemy przy jej użyciu prosto określić blok na ekranie i przesunąć go w dowolne miejsce ekranu i kilka innych jak Spelling Checker(sprawdzanie ortografii), AutoCenter centrujący tekst itp. Możemy także do konkretnego arkusza ułożyć indywidualną listwę z ikonami programów narzędziowych (Toolbar). Pracę w Excel 4.0 charakteryzuje także możliwość posługiwania się poleceniami Lotus 1-2-3 i możliwość zapisu i odczytu lotusowych zbiorów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200