Ewolucja portali przedsiębiorstwa

Portale w przedsiębiorstwach przekształcają się z udostępnianych pracownikom przedsiębiorstwa ''zbiorów dokumentów'' w rozwiązania skrojone na potrzeby poszczególnych wydziałów i wspomagające integracje zadań biznesowych.

Portale w przedsiębiorstwach przekształcają się z udostępnianych pracownikom przedsiębiorstwa 'zbiorów dokumentów' w rozwiązania skrojone na potrzeby poszczególnych wydziałów i wspomagające integracje zadań biznesowych.

Kluczem do pomyślnego wdrożenia portalu w przedsiębiorstwie jest właściwa identyfikacja powiązań procesów biznesowych, agregacja aplikacji i danych w ramach struktury portalowej oraz określenie indywidualnych uprawnień użytkowników w ramach organizacji. Wszystko to przy unikaniu nowego kodowania (na tyle, na ile to jest możliwe).

Takie zachowawcze podejście może wyjaśniać, dlaczego (bez większego rozgłosu) portale utrzymują się stale na ścieżce rozwoju, mimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej.

W ostatnich kilku latach, kiedy budżety IT na świecie utrzymywały się z trudem na tym samym poziomie (najczęściej jednak malejąc), jednymi z niewielu projektów, które nadal realizowano, były portale B2B. Powszechnie bowiem panuje uzasadniony pogląd, że zapewniają one możliwość obniżki kosztów biznesu, konsolidacji treści i zmniejszenia zasobów niezbędnych do utrzymywania komponentów klienckich w tradycyjnych aplikacjach klient-serwer lub mainframe.

W tym samym czasie dojrzewała oferta serwerów portalowych, scalająca narzędzia projektowania aplikacji, zarządzanie zawartością, mechanizmy wyszukiwania, aplikacje współpracy, a także "uwebowione" wersje aplikacji desktopowych. Firmy, takie jak IBM, BEA, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, SAP, PeopleSoft czy Novell, oferują serwery portalowe jako element warstwowej struktury serwera aplikacyjnego, która obejmuje serwer integracyjny i strukturę implementacji SSO (Single Sign-On), zapewniającą jednokrotne logowanie i umożliwiającą dostęp do wszystkich aplikacji i danych potrzebnych użytkownikowi.

Mechanizmy mogą być różne, ale oferta portalowa zmierza z grubsza do tego samego celu: obsługi złożonych, dostosowywanych do użytkownika paneli sterujących, budowanych z istniejących aplikacji i danych (podobnych do tego, co Sun nazwał kiedyś "webtopem"). Przyszła wersja systemu Windows o kryptonimie Longhorn ma zawierać wzmocnione połączenia desktopa ze strukturami przedsiębiorstwa. Portale B2E zmierzają ku desktopowi z przeciwnego kierunku, umieszczając "cienkiego" klienta w przeglądarce i kształtując go wg potrzeb użytkownika.

Budowanie nowego portalu przedsiębiorstwa

Ewolucja portali przedsiębiorstwa

Integracja w ramach portalu

Portale przedsiębiorstwa mieszczą się między dwoma skrajnymi rozwiązaniami: udostępnianymi w sieci przedsiębiorstwa witrynami z ograniczoną funkcjonalnością a portalami specjalizowanymi, które obejmują grupy powiązanych procesów biznesowych. Horyzontalne portale filtrowanych wiadomości i ogłoszeń, działające w ramach przedsiębiorstwa, powoli wychodzą z obiegu. Pracownicy wykazują skłonność do ignorowania ich, wdrożenie bywa często trudniejsze niż to zakładano, a z wykazaniem odpowiedniego ROI są kłopoty. Coraz większą popularność w przedsiębiorstwach zdobywają natomiast portale wąskospecjalizowane - wertykalne.

Jednak wdrożenie portalu nadal nie jest sprawą prostą. Wynika to częściowo z przesunięcia celów - z zarządzania wiedzą (portal instalowany i dostępny jako repozytorium dokumentów) w kierunku zadań trudniejszych, czyli agregowania aplikacji rozproszonych w całej organizacji (od systemów kadrowych np. w SAP po aplikacje webowe) i prezentowania ich przez spójny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce.

Faza pierwsza takich projektów to integracja w ramach istniejących aplikacji webowych.

W opartym na przeglądarce oknie portalu aplikacje pojawiają się jako portlety - graficzne obiekty, które mogą być aranżowane w sposób podobny do stron popularnych, ogólnodostępnych portali (takich jak Yahoo! czy Wirtualna Polska). Serwery portalowe mogą także zapewniać podstawy przyszłych projektów aplikacji, oferując spójne graficzne środowisko dla aplikacji webowych - podobne jak Windows dla aplikacji desktopowych.

Integracja na ekranie i nowy model projektowania

W procesie projektowania portalu pierwszą okazją do szybkiego zwrotu kosztów (ROI) jest ekspozycja aplikacji już zaprojektowanych i udostępnianych na serwerze aplikacyjnym. Portal funkcjonuje jako warstwa prezentacji dla serwera aplikacyjnego, a interfejs użytkownika współdziała z aplikacjami, które mogą być zintegrowane z serwerem aplikacyjnym z logiką biznesową ERP czy systemem transakcyjnym na mainframe.

Ewolucja portali odzwierciedla trend coraz większej integracji aplikacji i danych w przedsiębiorstwie. Dąży się do wdrażania krytycznych aplikacji portalowych, które realizują funkcje niezbędne do integracji portalu z innymi częściami infrastruktury technologicznej. Tak więc poziom prezentacji muszą zapewniać same portale.

Można budować portale wydobywające informacje z systemów SAP, DB2, SQL czy CRM. Zawartość pochodzi więc z różnych źródeł, ale nie ma potrzeby dokonywania integracji w samym zapleczu bazodanowym - odbywa się ona na ekranie.

Firmy z zestawami serwerów aplikacyjnych mogą udostępniać zaawansowanym użytkownikom możliwość przystosowywania na różne sposoby portalu, co upraszcza projektowanie aplikacji i jednocześnie przygotowuje zintegrowane środowisko serwera do poważniejszego projektowania. Bazowe komponenty aplikacji mogą być zachowane jako wzorniki i udostępniane członkom grup roboczych. Jeżeli jednak grupy robocze zaczynają wykorzystywać w dużym stopniu te same szablony, można zamienić je na aplikacje budowane na zapleczu.

Standardy dla portletów

Dwie nowe specyfikacje - WSRP (Web Services for Remote Portal) i JSR 168 (Java Specification Request) - stanowią platformę wyjściową do projektowania portali dla przedsiębiorstw. WSRP opisuje, jak tworzyć web services, które mogą być prezentowane przez zgodne z WSRP serwery portalowe. JSR 168 pozwala projektantom na jednokrotne napisanie portletów, które mogą być następnie uruchamiane na dowolnym serwerze portalowym J2EE.

Wersja 1.0 WSRP została opublikowana we wrześniu, a 1.0 JSR 168 w październiku 2003 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200