Ewolucja komunikacji w firmie

Wraz z początkiem XXI wieku nastąpił dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych używanych w biznesie. Tradycyjne systemy TDM zaczęły być wypierane przez centrale IP PBX. Nową sytuację dostrzegli usługodawcy, którzy rozpowszechnili model usług hostowanych, oraz tych realizowanych w "chmurze". Obecnie firmy z każdego sektora gospodarki mogą dostosować optymalne dla siebie rozwiązanie komunikacyjne, oferujące najlepszy stosunek ceny do możliwości.

Od TDM do komunikacji inteligentnej

Najstarszą, wciąż używaną w firmach techniką łączności, jest telefonia analogowa POTS (Plain Old Telephone Service). Wykorzystuje ona proste centrale abonenckie TDM/PBX (Time Division Multiplexing/Private Branch Exchange), pracujące na zasadzie przełączania obwodów. Podstawową funkcją telefonii analogowej jest zapewnienie łączności głosowej, bez żadnych usług dodatkowych.

Z czasem rozbudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (przede wszystkim łącza transmisyjne o zwiększonej przepływności i cyfryzacja sieci) pozwoliła na rozszerzenie funkcjonalności telefonii o kilka przydatnych usług, w tym m.in.: przełączanie między rozmowami, identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego czy telekonferencje. Dużą rolę w poprawieniu jakości i możliwości central telefonicznych odegrało pojawienie się cyfrowych sieci ISDN (Integrated Services Digital Network) oraz protokołu DSS1 (Digital Subscriber Signalling System 1). Pozwoliło to operatorom na oferowanie większej liczby usług przy jednoczesnym zachowaniu lepszej stabilności połączeń.

Przełom w podejściu do komunikacji biznesowej nadszedł wraz z rozwojem technologii VoIP (Voice over IP) i większą dostępnością szerokopasmowych łączy internetowych. Na rynku zaczęły pojawiać się centrale IP PBX, które ze względu na swoje duże możliwości i użyte technologie, zostały określone serwerami komunikacyjnymi.

Dość długo - mimo wielu zalet - ekspansja IP PBX postępowała powoli. Przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań i obawa przed zagrożeniami płynącymi z faktu podłączenia własnej infrastruktury do globalnej sieci spowodowały, że popyt na nowoczesne centrale był niższy niż przewidywano.

Producenci zaczęli oferować systemy hybrydowe, łączące zalety IP PBX i zwykłego PBX. Dla wielu firm było to optymalne wyjście, zarówno ze względu na niższe koszty modernizacji sieci, jak i zachowanie ciągłości istniejących rozwiązań telekomunikacyjnych. Wdrożenie systemów hybrydowych oznaczało, że pracownicy mogli korzystać z tradycyjnych aparatów telefonicznych, telefonów ISDN oraz terminali IP.

Większe możliwości zwiększają popyt

Zapotrzebowanie na systemy komunikacji IP zwiększa się równolegle ze wzrostem ich funkcjonalności. Serwery komunikacyjne IP PBX stanowią obecnie tylko część rozbudowanych rozwiązań UC (Unified Communications). Wdrożenie ujednoliconej komunikacji w firmie otwiera zupełnie nowe możliwości. Poprawia się zarówno jakość łączności wewnętrznej (telekonferencje, wideokonferencje, aplikacje Instant Messaging, Unified Messaging), jak i zewnętrzne (usprawnienie kontaktów z klientami, szybki i łatwy dostęp do komunikatorów, zintegrowanej poczty elektronicznej, scentralizowanych centrów obsługi zgłoszeń itp.).

Rosnąca podaż zaawansowanych serwerów komunikacyjnych IP, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę łączności firmowej, przyczyniła się do popularyzacji rozwiązań "pure IP", całkowicie przekształcających wewnętrzną infrastrukturę telekomunikacyjną. Analitycy Infonetics Research oszacowali, że w 2011 r. sprzedaż "czystych systemów IP PBX" zwiększyła się o 12% i był to w historii największy przyrost w badanym segmencie. Ubiegłoroczna wartość całego rynku PBX sięgnęła sumy 8,43 mld USD.

Współczesne firmowe systemy komunikacji odpowiadają również na potrzebę sprawnego kontaktu z zasobami sieci oraz bazą klientów, bez względu na miejsce pobytu pracownika. Konwergentne sieci FMC (Fixed-Mobile Convergence) pozwalają uzyskać łączność z niemal dowolnej lokalizacji. Warunkiem jest znajdowanie się w zasięgu sieci obsługiwanych przez operatorów GSM/UMTS lub w obrębie działania sieci WLAN (publiczne lub prywatne hot-spoty). Aplikacje systemów FMC zainstalowane w telefonie komórkowym dbają o bezpieczeństwo połączeń z serwerem korporacyjnym (VPN), co dodatkowo podnosi komfort pracy poza siedzibą firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200