Eurorynek urządzeń sieciowych

Europejski rynek urządzeń służących do łączenia sieci (internetworking equipment) przeżywa boom. Wzrost o 47,5% w 1992 r. przekroczył nawet to, co osiągnięto w USA i basenie Pacyfiku. Na zakupy router'ów i mostków (bridge) w 1992 r. wydano w Zachodniej Europie 495 mln USD. Według European Network Expertise Center (IDG) z Amsterdamu, ten segment rynku będzie rósł w dalszym ciągu aż do 1997 r., choć tempo wzrostu spadnie do 9,5% i w 1997 r. zakupy sprzętu pochłoną sumę ok. 779 mln USD.

Europejski rynek urządzeń służących do łączenia sieci (internetworking equipment) przeżywa boom. Wzrost o 47,5% w 1992 r. przekroczył nawet to, co osiągnięto w USA i basenie Pacyfiku. Na zakupy router'ów i mostków (bridge) w 1992 r. wydano w Zachodniej Europie 495 mln USD. Według European Network Expertise Center (IDG) z Amsterdamu, ten segment rynku będzie rósł w dalszym ciągu aż do 1997 r., choć tempo wzrostu spadnie do 9,5% i w 1997 r. zakupy sprzętu pochłoną sumę ok. 779 mln USD.

Dominującą pozycję mają routery: w roku 1991 sprzedano ich 13 tys. sztuk, podczas gdy w 1992, 25 tys. sztuk. Do 1997 r. w Europie spodziewany jest przeciętny wzrost sprzedaży ok. 28% rocznie i osiągnięcie 30% światowego obrotu routerami.

Obok amerykańskich producentów, takich jak Cisco, Wellfleet, Digital czy 3Com, którzy dominują na rynku europejskim, umacniają się też miejscowi wytwórcy, jak np. Schneider& Koch czy brytyjski Spider Systems Ltd. Tendencji wzrostu popytu na routery towarzyszy spadek w handlu zdalnymi mostkami (remote bridge) z obecnych 15% przyrostu rocznego wartości obrotów do ok. 7% w 1997 r.

Przyczyną tego silnego wzrostu popytu jest upowszechnianie LAN'ów w Europie i związane z tym zwiększenie liczby węzłów, co pociąga za sobą rozczłonkowanie sieci lokalnych. Inną siłą napędową jest postępująca liberalizacja rynku telekomunikacyjnego. Przy malejących cenach połączeń coraz atrakcyjniejsze dla firm staje się dołączanie do istniejących sieci swoich kolejnych oddalonych jednostek gospodarczych.


TOP 200