Europrofesja '94

II Międzynarodowe Targi Kształcenia Profesjonalnego Europrofesja '94 odbyły się w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki w okresie zdawania matur (5-7 maja br.) Termin nie był przypadkowy - stwierdziła główna organizatorka targów, Renata Maksymowicz - młodzież kończąca szkoły średnie stoi przed wyborem kierunku studiów bądź innej formy zdobycia kwalifikacji zawodowych. Targi nasze mogą być w tym bardzo pomocne.

II Międzynarodowe Targi Kształcenia Profesjonalnego Europrofesja '94 odbyły się w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki w okresie zdawania matur (5-7 maja br.) Termin nie był przypadkowy - stwierdziła główna organizatorka targów, Renata Maksymowicz - młodzież kończąca szkoły średnie stoi przed wyborem kierunku studiów bądź innej formy zdobycia kwalifikacji zawodowych. Targi nasze mogą być w tym bardzo pomocne.

Targi zgromadziły 38 firm polskich i zagranicznych, których celem było przedstawienie oferty podniesienia kwalifikacji zawodowych wszystkim chętnym. Najwięcej możliwości kształcenia mają oczywiście ludzie młodzi, ale nie brak było również ofert dla osób starszych; w tym również bezrobotnych.

Częstymi gośćmi przy stoiskach targowych byli ludzie chcący zmienić zawód, zdobyć inne, bardziej potrzebne teraz kwalifikacje. Do takich należy w pierwszym rzędzie umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość języków obcych i wiedza marketingowa. Oferty takich szkoleń przedstawiło kilkanaście firm. Wybór był uzależniony głównie od ceny kursów. Gdy 2-tygodniowy kurs komputerowy kosztuje kilka mln zł, to bezrobotny ma się nad czym zastanawiać, mimo iż część tych kosztów refunduje mu wydział zatrudnienia.

Głównym sponsorem targów był Amerykański Korpus Pokoju, który zorganizował specjalny program seminaryjny, towarzyszący MTKP. Podobnie jak na ubiegłorocznych targach, seminaria i szkolenia zostały przygotowane przez amerykańskich informatyków, ekonomistów i biznesmenów, którzy współpracują z polskimi organizacjami i instytucjami w ramach Programu Doradztwa Gospodarczego. Były one przeznaczone zarówno dla szerokiej publiczności, jak i kadry szkoleniowców. Jaka szkoda, że tych ostatnich nie było zbyt wielu. Na seminariach zdecydowaną większość stanowiła młodzież szkolna. Przewinęło się jej przez halę targową PKiN w ciągu trzech dni kilka tysięcy.

Ochotnicy Amerykańskiego Korpusu Pokoju, których w Polsce jest ok. pół tysiąca, biorą aktywny udział we wszystkich inicjatywach mających na celu szerzenie i propagowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla działania w warunkach wolnorynkowych. Tylko w latach 1992-1993 eksperci AKP pomogli zorganizować i przeprowadzić ponad 20 konferencji szkoleniowych oraz ponad 150 innego rodzaju szkoleń, z których skorzystało ok. 5 tys. uczestników.

Dyrektorem Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce jest Timothy Carroll, który przy okazji inauguracji targów powiedział m.in.: "Zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy fachowej kadr zarządzających, podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracownikow różnych działów i szczebli, zapewnienie szerokiego dostępu do szkoleń dla osób dotkniętych bezrobociem, rozbudowa systemu edukacji dla potrzeb prywatnej przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych elementów procesu zmian ekonomicznych i społecznych w Polsce. Mam nadzieję, że zarówno program seminaryjny jak i oferty wystawców II Międzynarodowych Targów Kształcenia Profesjonalnego - Europrofesja '94 przyczynią się do wymiany doświadczeń w zakresie potrzeb i możliwości kształcenia profesjonalnego."

Największe zainteresowanie wzbudziły seminaria prowadzone przez amerykańskich wykładowców na temat rozwiązywania problemów w pracy (Judith Pryor) i porozumiewania się w biznesie (Brian Fahey). Powodzeniem cieszyła się też dyskusja okrągłego stołu na temat współpracy międzynarodowej w kształceniu menedżerów w Polsce, którą kierował rektor Warszawskiej Szkoły Biznesu, prof. Stanisław Walukiewicz.

Bogata była oferta stażu i stypendiów zagranicznych. Takie staże i stypendia oferowali przedstawiciele ambasady Francji, Kanady i Niemiec. Kandydaci powinni mieć odpowiednie przygotowanie i rzecz jasna posiadać znajomość języka kraju zapraszającego.

Nasz sąsiad zza Odry przedstawił najbardziej bogatą ofertę dla wszystkich chętnych na podjęcie studiów w Niemczech. O dziwo było ich mniej niż miejsc przygotowanych dla Polaków w samym tylko Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W roku akademickim 1994/1995 dla kandydatów z Polski na Uniwersytecie Viadrina przewidziano aż 240 miejsc na wydziałach: prawa, ekonomiki przedsiębiorstw, ekonomii ogólnej i kulturoznawstwa. Gdy weźmie się pod uwagę, że studia we Frankfurcie są bezpłatne, a dla polskich studentów przewidziano szerokie możliwości uzyskania stypendiów, to aż żal, że prawdopodobnie nie wszystkie miejsca będą w tym roku wykorzystane.

O szczegółowych warunkach podjęcia studiów zagranicznych na Uniwersytecie Viadrina napiszemy w następnym numerze. Przedstawimy również rozmowę z jednym z profesorów tego Uniwersytetu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200