Europejskie firmy zainteresowane outsourcingiem w Europie

Gartner ocenia, że wartość wydatków na outsourcing zagraniczny ze strony firm europejskich wzrośnie pomiędzy 2006 a 2007 rokiem o 50%. Firma opracowała ponadto ranking najciekawszych lokalizacji tzw. offshore outsourcingu.

Wzrost outsourcingu będą napędzały w pierwszej kolejności dziełania firm z Wielkiej Brytanii, zwiększy się także zapotrzebowanie na outsourcing ze strony firm niemieckich i skandynawskich. Dla porównania, wzrost wartości zagranicznego outsourcingu zgłaszany przez firmy z USA wyniesie 30%, ponieważ jest to już bardziej ustabilizowany rynek. W ocenie Gartnera w ciągu najbliższych dwóch lat odsetek firm korzystających z zagranicznego outsourcingu wzrośnie z 13% do 20%.

Najpopularniejszymi krajami docelowymi do przeniesienia działalności będą Indie, a w dalszej kolejności Chiny i Brazylia. Dla firm europejskich najciekawsze w tym względzie pozostają Indie. Chiny plasują się na trzecim miejscu, po kategorii "bliższe lokalizacje". "Bliższe lokalizacje" to w kolejności alfabetycznej: Czechy, Hiszpania, Irlandia, Irlandia Północna, Łotwa, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja i Węgry.

Zobacz również:

Kraje z owej dziesiątki Gartner podzielił na trzy grupy:

* Starzy członkowie UE: Irlandia, Irlandia Północna i Hiszpania. To zarazem rynki najbardziej dojrzałe, o dobrej infrastrukturze, stabilne politycznie i ekonomicznie, bez ograniczeń wizowych dla obywateli. Pracownicy są dobrze przygotowani pod względem kwalifikacji i umiejętności. Irlandia i Irlandia Północna mają ponadto atut anglojęzyczności, a rządy państw prowadzą politykę popierania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ale zaawansowanie ma swoją cenę, zarówno w poziomie płac, jak i cen nieruchomości.

* Nowi członkowie UE: Czechy, Węgry, Łotwa, Polska i Słowacja. Według Gartnera są to lokalizacje szczególnie atrakcyjne w krótkich i średnich horyzontach czasowych. Koszty są niskie w stosunku do krajów starej Unii. Stabilność polityczna i gospodarcza po wejściu do Unii znacznie się poprawiły, cenna jest bliskość kulturowa i dobra znajomość języków obcych - szczególnie niemieckiego - i wysokie kwalifikacje techniczne pracowników. Niżej oceniany jest potencjał umiejętności biznesowych.

* Kraje spoza Unii: Rumunia oraz Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw to trzecia grupa. Według Gartnera kraje te pozostaną atrakcyjne z punktu widzenia kosztów przez dłuższy czas. Upowszechnienie znajomości języków obcych jest niezłe, rumuńskie uczelnie kształcą dobrych inżynierów i techników, nie wspominając o Rosji, w której nauki ścisłe stoją na najwyższym światowym poziomie. Kapitał ludzki jest zatem wysokiej jakości i dostępny. Widoczna jest też polityka nakierowana na przyciąganie zagranicznych inwestycji. Zastrzeżenia budzą jakość biznesu oraz infrastruktura.


TOP 200