Europejskie firmy korzystają z e-procurement

Blisko 40% europejskich firm skorzystało już z rozwiązań typu e-procurement, wynika z ostatnich analiz firmy badawczej International Data Corporation.

Z raportu IDC wynika, że prawie 40% europejskich firm korzysta z systemów zarządzania zaopatrzeniem przedsiębiorstwa za pośrednictwem Internetu (e-procurement). Kolejne 36% zamierza zakupić taki system jeszcze w tym roku.

Na 500 przebadanych przez IDC menadżerów odpowiedzialnych za zaopatrzenie firmy, ponad 70% twierdzi, że dzięki wdrożeniu systemu e-procurement znacznie zwiększyła się wydajność działu zaopatrzenia w ich firmach. Wśród innych zalet systemów tego typu ankietowani wymieniali obniżenie kosztów, większe możliwości wyboru zamawianych produktów, możliwość szybkiego porównywania ofert oraz ściślejszą kontrolę nad przebiegiem transakcji.

Zobacz również:

Jedynie 45 spośród 500 menadżerów stwierdziło, że nie są zainteresowani wdrożeniem systemu e-procurement. W większości przypadków wynikało to z faktu prowadzenia interesów z mniejszymi partnerami, nie sprzedającymi swoich produktów za pośrednictwem Internetu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200