Europejskie badania opinii publicznej o komputerach

Europejskie badania, przeprowadzone przez Microsoft i Gallupa ujawniają poglądy, zachowania oraz odczucia zwykłych ludzi związane z komputerami. Z podsumowania wynika, że w pracy i w domu, komputery PC zdobywają serca oraz umysły Europejczyków.

Europejskie badania, przeprowadzone przez Microsoft i Gallupa ujawniają poglądy, zachowania oraz odczucia zwykłych ludzi związane z komputerami. Z podsumowania wynika, że w pracy i w domu, komputery PC zdobywają serca oraz umysły Europejczyków.

Wyniki badań opinii publicznej, opublikowane niedawno przez Microsoft Europe i Gallupa, wskazują, że trzy czwarte Europejczyków nie odczuwa lęków związanych z korzystaniem z komputera i wierzy, iż opanowanie techniki komputerowej zapewni im przewagę nad tymi, którzy z tej techniki nie korzystają. Ponad połowa populacji W. Brytanii, Francji i Niemiec uważa, że życie w środowisku technicznym jest obecnie lepsze niż było trzy lata temu oraz, że będzie się dalej polepszać. Wyniki świadczą też o ogólnie optymistycznym nastawieniu do życia u progu Wieku Informacji.

The European Computing Survey - badanie opinii 2000 Europejczyków z W. Brytanii, Francji i Niemiec - było pierwszą próbą określenia reprezentowanych przez obywateli poglądów, zachowań i odczuć związanych z komputerami oraz techniką informacji w pracy, w domu i w szkole. Badania dotyczyły spraw szerszych niż tylko wykorzystanie komputerów i ujawniły różne punkty widzenia na rewolucjię techniczną, którą symbolizuje komputer przez grupy ludzi klasyfikowane wg różnych kryteriów, a więc: użytkowników komputerów, mężczyzn, kobiety, dzieci, rodziców, nauczycieli i emerytów.

Badania potwierdziły, że ponad połowa Europejczyków uważa, że dzięki komputerom praca stała się przyjemniejsza oraz, że są one obecne także w życiu prywatnym. Dwie osoby na pięć uważają, że komputer typu PC jest niezbędny w domu, a jedna osoba na dziesięć zamierza kupić komputer w tym roku.

Użytkownicy komputerów przestali wreszcie być postrzegani jako oryginały. Zaledwie 24% ankietowanych uważa, że użytkownicy komputerów PC są ludźmi ułomnymi w zakresie życia społecznego i tylko 31% nie cierpi rozmawiać o komputerach.

Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia. W Europie 47% użytkowników komputerów uważa, że jeszcz stale nie wie o komputerach wystarczająco dużo, a 43% przyznało, że w minionym roku utraciło dane umieszczone w swoim PC. Aż 70% badanych uznało, że rząd powinien przyznać większe fundusze na wyposażenie i edukację informatyczną w szkołach.

Alec Gallup, prezes agencji Gallupa, powiedział: "Dowiedzieliśmy się, że w bardzo krótkim okresie komputer PC zdobył serca i umysły Europejczyków. Jego popularność oraz zrozumienie jego znaczenia w społeczeństwie europejskim budzi optymizm. Trudno byłoby znaleźć taki entuzjazm w innych dziedzinach życia społecznego. Wygląda to tak, jak gdyby Europejczycy odkryli w komputerach PC nową religię".

Badania European Computing Survey wykazały ciekawe różnice między trzema objętymi przez nie krajami. Na przykład, o ile większość Europejczyków uważa, że komputery ułatwiają im życie, to opinia dotycząca tego czy komputery PC zapewniają "frajdę" jest mocno podzielona. W Zjednoczonym Królestwie do "frajdy" przyznało się 75% użytkowników komputerów PC, natomiast w Niemczech - 22%.

Z innych porówń wynika, że:

- We Francji, 37% użytkowników komputerów PC (w tym 22% mężczyzn) wolałoby usiąść przy komputerze niż spędzić miłe chwile z partnerem lub partnerką, jeżeli mieliby dodatkową wolną godzinę w ciągu dnia. W Anglii było to 11% populacji.

- Tylko 9% Niemców odczuwa lęk przed komputerem, w porównaniu z 29% Francuzów i 26% Brytyjczyków.

- W Niemczech, 54% zatrudnionych uważa, że osoby wykonujące tę samą pracę, ale umiejące obsłużyć komputer, mogą zarobić więcej pieniędzy. We Francji uważa tak tylko 19% respondentów.

- We Francji, 67% ludzi uważa, że komputery pomagają rozwijać zdolności twórcze dziecka, natomiast w Niemczech takie zdanie ma 42% populacji.

- W W.Brytanii, 68% rodziców uważa, że umiejętność pracy z komputerem pomaga dzieciom w zdobywaniu dobrych ocen w szkole. Zdanie to podziela 28% rodziców francuskich. Rodzice, nauczyciele i dzieci odczuwają potrzebę pracy z komputerem.

- 65% Europejczyków uważa, ze poziom edukacji w szkołach wzrósł dzięki zastosowaniu komputerów.

- 75% badanych uważa, że dzieci należy zachęcać do korzystania z komputerów.

- 57% postrzega komputer jako narzędzie do rozwijania zdolności twórczych dziecka.

- 70% badanych Europejczyków uważa, że rząd powinien przeznaczać więcej pieniędzy na komputery dla szkół.

- 31% dzieci uważa, że ich rówieśnicy używający komputerów dostają o wiele więcej dobrych ocen. Zgadza się z tym 43% rodziców.

- 81% dzieci uważa, że umiejętność korzystania z komputera zwiększa szanse przy staraniu się o dobrą pracę, z czym zgadzają się rodzice (84%).

- 41% dzieci woli używać komputera niż rysować lub malować obrazki, iść po zakupy, odrabiać lekcje, czytać książkę lub grać na instrumencie muzycznym.

- 63% nauczycieli uważa, że komputery poprawiły poziom edukacji.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety uważają komputer za niezbędny:

- 40% pracujących kobiet twierdzi, że nie mogłoby wykonywać bez niego swej pracy

- 43% pracujących kobiet sądzi, że komputer jest niezbędny do uzyskiwania postępów w pracy

- Ogólnie, kobiety są zaledwie nieco bardziej podatne na lęk przed komputerem niż mężczyźni (25% kobiet i 18% mężczyzn).

Emeryci także interesują się komputerami:

- 87% emerytów nauczyłoby się używać komputera, gdyby tylko byli młodsi

- 63% powiedziało, że nauczyłoby się używać komputera, gdyby dostali takowy w prezencie

- 29% emerytów boi się komputerów.

Metodyka Gallupa Prowadzone przez Microsoft i Gallupa badania European Computing Survey zostały ukończone w styczniu 1995 r. i objęły 2052 osób reprezentujących szeroki przekrój opinii publicznej W. Brytanii, Francji i Niemiec. Badania porównawcze - The National Computing Survey - zostały przeprowadzone przez Microsoft w USA, w powiązaniu z firmą IntelliQuest.


TOP 200