Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2017

„Cyfrowa identyfikacja i mobilne e-usługi – bezpieczeństwo i dostępność” to główny temat międzynarodowej konferencji EFPE 2017, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 6-7 czerwca 2017.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym: podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Tegoroczna edycja EFPE odbędzie się w Szczecinie w dniach 6-7 czerwca 2017. Zgodnie z przyjętą misją, EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego prelegenci i uczestnicy z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Azji, obu Ameryk i innych części świata wymieniają się doświadczeniami i poglądami. Z tego względu wszystkie wystąpienia podczas EFPE są tłumaczone równolegle na oficjalne języki konferencji: angielski, polski oraz rosyjski.

Każda edycja konferencji skupia się wokół jednego motywu przewodniego. Temat główny tegorocznej odsłony EFPE to: CYFROWA IDENTYFIKACJA I MOBILNE E-USŁUGI – BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ.

Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2017 objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Związek Banków Polskich (ZBP), Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) oraz Prezydent Miasta Szczecin.

Zachęcamy do rezerwacji czasu w dniach 6-7 czerwca 2017 i wzięcia aktywnego udziału w obradach Forum.

Agenda konferencji EFPE 2017 oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: www.efpe.pl

Computerworld jest patronem medialnym EFPE 2017.


TOP 200