Europejski problem

Z raportu sporządzonego dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Technicznych, wynika, że Europa nie stwarza dogodnych warunków dla przedsiębiorczości swoich obywateli.

Pomimo, że w ramach Unii Europejskiej istnieje swoboda przepływu osób, to w rzeczywistości korzysta z niej tylko 0,6% pracowników, głównie w wieku 15-29 lat. Problemem jest zarówno język jak i biurokratyczne niejasności dotyczące uznawania kwalifikacji, systemów podatkowych, itp.

Na drodze do pełnego rozwoju zawodowego europejskich pracowników stoi też prawo pracy, ukształtowane przez silne związki zawodowe pozwala pracownikom na lenistwo; wczesne emerytury, krótszy tydzień pracy, itp. W ten sposób Europa zawsze będzie pozostawać w tyle za amerykańskim społeczeństwem, które hołduje wzorcom zdobywania wiedzy przez całe życie, dokształcania się i przekwalifikowania. Ten rozdźwięk staje się tym bardziej widoczny im bardziej rozwija się świat zaawansowanej technologii. Europa nie podejmuje wystarczających zabiegów, by wprowadzić tematykę nowoczesnych technologii do systemu nauczania - czytamy w raporcie.

Zobacz również: