Europejski poligon doświadczalny

Hiszpańska Malaga już w 2009 roku stała się poligonem doświadczalnym dla firmy energetycznej Endesa. To właśnie tu realizowano największy w Europie projekt „ekologicznie wydajnego” miasta.

Pobierz bezpłatny Raport „Inteligentna Energetyka”

Już wkrótce w Polsce będzie zainstalowanych około miliona inteligentnych liczników. Perspektywy rozwoju sieci smart grid w naszym kraju i przykłady wdrożeń w Europie to główne tematy raportu.

Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych – zintegrowanie ich z istniejącą w mieście siecią dystrybucji energii elektrycznej – doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla w stopniu odpowiadającym celem postawionym przez Unię Europejską na rok 2020.

Pierwsza część projektu rozpoczęła się w roku 2009 i była prowadzona przez hiszpańską firmę energetyczną Endesa, spółkę-córkę włoskiej firmy Enel. W samym projekcie wycenianym na 31 mln euro brało jednak udział jeszcze dziewięć innych firm oraz kilka centrów badawczych. Wdrożenie przeprowadzono w dzielnicy Playa de la Misericordia i objęło ono 11 tys. odbiorców indywidualnych, 900 odbiorców z sektora usług oraz 300 odbiorców z sektora przemysłowego na całkowitym obszarze o wielkości 4 km kw. W ramach projektu powstały m.in.:

  • sieć PLC (40 km);
  • odnawialne źródła energii (między innymi ogniwa fotowoltaiczne i mikroelektrownie wiatrowe) o łącznej mocy 13 MW (średnie napięcie) i 95 kW (niskie napięcie);
  • magazyny energii elektrycznej;
  • energooszczędne oświetlenie – ponad 200 latarni LED zasilanych energią wiatrową i słoneczną;
  • punkty zasilania samochodów elektrycznych.

Projekt przyniósł także inne korzyści:

  • wybrani mieszkańcy i firmy otrzymali także dostęp do technologii umożliwiających zdalne monitorowanie i kontrolę zużycia energii elektrycznej;
  • u wszystkich odbiorców objętych programem zainstalowano również inteligentne liczniki energii elektrycznej.

W ciągu czterech lat od rozpoczęcia wdrożenia Endesie udało się w tym mieście osiągnąć imponujące wyniki i potwierdzić zasadność tworzenia smart gridu. Z oficjalnych danych wynika, że zużycie energii w mieście rzeczywiście spadło o mniej więcej 20%, a emisja dwutlenku węgla o ponad 15% w skali miesiąca.

Zobacz również:

  • Cyfryzacja sektora energetycznego to konieczność
  • Atende zrealizuje dla Policji nowe projekty ICT

Obecnie Malaga wchodzi w drugą fazę projektu – testowane będą nowe rodzaje sprzętu czy systemy zarządzania konsumpcją energii elektrycznej. Endesa badać będzie także kluczowe wskaźniki efektywności, cyberbezpieczeństwo sieci, usługi zdalnego zarządzania licznikami oraz dalszą integrację odnawialnych źródeł energii i jej przechowywania w ramach miejskiej sieci elektroenergetycznej.

Sam projekt stał się również punktem wyjścia do przeprowadzania kolejnych wdrożeń w innych krajach, miastach. Grupa Enel pracuje nad podobnymi projektami m.in. w Barcelonie, Turynie, Genui, a nawet w Brazylii oraz Chile. Testowane są także modele smart gridu dla wysp. Na hiszpańskiej El Hierro i La Graciosa sprawdzane są możliwości wdrażania rozwiązań, które sprawią, że takie miejsca staną się samowystarczalne energetycznie.


TOP 200