Europejska modernizacja

Rola technik informacyjnych w procesach modernizacji administracji publicznej będzie tematem VIII Konferencji Miasta w Internecie.

Rola technik informacyjnych w procesach modernizacji administracji publicznej będzie tematem VIII Konferencji Miasta w Internecie.

Tegoroczne spotkanie władz i pracowników administracji samorządowej i rządowej, ekspertów e-government oraz przedstawicieli sektora technologii informatycznych będzie miało inny charakter niż poprzednie. Przez ostatnie lata Konferencja Miasta w Internecie - której od lat patronuje Computerworld - była miejscem upowszechniania rozwiązań, projektów i programów z zakresu elektronicznego rządu i społeczeństwa informacyjnego realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Była też miejscem popularyzacji standardów, norm i dyrektyw związanych z działalnością administracji publicznej korzystającej z technik informacyjnych w krajach byłej Piętnastki. W tym roku perspektywa obrad diametralnie się zmieni.

Po raz pierwszy polscy uczestnicy spotkania - w tym goście z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - będą rozmawiać o procesach modernizacji administracji publicznej w Europie z punktu widzenia pełnoprawnych członków Unii Europejskiej. Jest planowana specjalna debata dotycząca dalszych losów Strategii Lizbońskiej. Uczestnicy konferencji będą się zastanawiać, czy obecność nowych państw członkowskich wymaga opracowania nowej strategii rozwoju europejskiego społeczeństwa informacyjnego, czy wystarczy kontynuacja dotychczasowych, zmodyfikowanych programów.

Głos z Polski

Wiele miejsca zajmie dyskusja na temat polskich inicjatyw i roli polskiej administracji w europejskim procesie budowy elektronicznego rządu i społeczeństwa informacyjnego. "Podczas tegorocznej konferencji będą dyskutowane metody i zagrożenia wdrażania e-government w Polsce oraz miejsce naszego kraju na tle Unii Europejskiej i jej nowych członków. Ważnym tematem konferencji będzie wykorzystanie środków funduszy strukturalnych na projekty związane z wdrożeniami systemów IT w urzędach" - mówi Krzysztof Głomb, dyrektor programowy VIII Konferencji Miasta w Internecie.

Liczni goście zagraniczni mają zaprezentować doświadczenia swoich krajów we wdrażaniu rozwiązań e-government i opinie unijnych instytucji w tej dziedzinie. Tematyka obrad ma być skupiona wokół kwestii świadczenia usług publicznych on-line oraz budowania administracji opartej na wiedzy. Kluczowymi zagadnieniami będą m.in. modele i krytyczne czynniki wdrożeń systemów e-government w Polsce i UE25; zarządzanie tożsamością i efektywne wdrożenie podpisu elektronicznego w relacjach obywatel - urząd; rola operatorów telekomunikacyjnych i firm sektora ICT w tworzeniu infrastruktury szerokopasmowego dostępu do informacji i usług publicznych; bezpieczeństwo usług i transakcji online; rola wolnego i otwartego oprogramowania w kreowaniu bezpieczeństwa i niezależności systemów usług publicznych on-line.

Przedstawiciele polskiej administracji i polscy eksperci przedstawią w wystąpieniach polski punkt widzenia na proces tworzenia elektronicznej administracji. Planowane jest zaprezentowanie "polskiej odpowiedzi na plan eEurope2005". Znajdą się w niej: technologie szerokopasmowe dla obszarów wiejskich, inteligentne karty dla obywateli i platformy e-government dla usług publicznych. Będą także omawiane modele kreowania podaży projektów e-government w Polsce wg regionalnych programów i strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dyskutowane zasady zachowania transparentności i efektywności procesów zarządzania rozwojem e-government w Polsce.

System w samorządach

Pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego odbędzie się seminarium dla przedstawicieli władz samorządowych. Zostaną zaprezentowane najciekawsze projekty na rzecz społeczeństwa informacyjnego, do których realizacji przewidziano wsparcie ze środków funduszy strukturalnych. W seminarium wezmą udział eksperci ERIS@.

Jak co roku rozstrzygnięto konkurs o "Złotą @" na najlepszy gminny, miejski lub powiatowy serwis WWW oraz innowacyjne rozwiązania ICT w administracji publicznej.

VIII Konferencja Miasta w Internecie odbędzie się w dniach 23-25 czerwca br. w Zakopanem.


TOP 200