Europejska chmura cyfrowa

We wrześniu 2012 r. Unia Europejska rozpoczęła intensywne prace, aby informatyzacja krajów członkowskich oparta była na przetwarzaniu w chmurze. Dzięki temu nastąpi wzrost PKB i powstanie wiele nowych miejsc pracy. Podobnie może być w Polsce.

Europejska chmura cyfrowa
Pod koniec czerwca br. szeroką debatę rozpoczęli politycy, ekonomiści i eksperci podczas konferencji „Polska wobec strategii UE przetwarzania w chmurze” zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie EuroCloud Polska i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące cloud computingu w Europie, m.in. wykorzystania potencjału chmury jako narzędzia w walce z kryzysem i zapobiegania ucieczce danych poza Europę.

Bezpieczeństwo priorytetem Komisji Europejskiej

Agenda Cyfrowa jest jednym z siedmiu filarów wdrażanej przez Unię Europejską Strategii „Europa 2020”. Jej celem są działania na rzecz lepszego wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla wsparcia innowacji, postępu i wzrostu gospodarczego w Europie.

Zobacz również:

  • Złośliwe oprogramowanie w chmurze - nowy, niebezpieczny trend
  • Najpopularniejsze stanowiska pracy w chmurze obliczeniowej
  • Snowflake z silną dynamiką wzrostu w regionie EMEA w 2023

Propozycje związane z utworzeniem jednolitego rynku cyfrowego zmierzają m.in. do: otwarcia dostępu do legalnych treści w internecie w dbałości o właściwe zarządzanie prawami autorskimi i licencjami; ułatwienia obrotu gospodarczego poprzez utworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA) opartego na elektronicznym uwierzytelnianiu dokumentów, elektronicznych płatnościach i fakturach; unifikacji usług telekomunikacyjnych.

Problemem jest brak zaufania użytkowników do zachowania bezpieczeństwa, głównie w zakresie informacji osobistych, finansowych i gospodarczych. Odrębna kwestia to zapobieganie cyberprzestępczości oparte na ujednoliconej, wspólnej platformie Europolu. Ważne jest wspieranie dostępnego i szybkiego internetu, który może stać się podstawą rozwoju rozwiązań technicznych i usług cloud computing. Służyć temu mają inicjatywy związane ze wspieraniem inwestycji prywatnych oraz zwiększaniem nakładów ze środków publicznych w projekty badawcze i innowacje w dziedzinie technologii IT i telekomunikacyjnych, jak również edukacja społeczna, zwiększająca umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i dostępnych w internecie informacji.

Strategia UE oraz EuroCloud

We wrześniu 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię „Uwolnienia potencjału przetwarzania w chmurze w Europie”, rekomendując jej przyjęcie we wszystkich sektorach gospodarki w celu zwiększenia wydajności. Strategia przedstawia działania, które w ocenie Neeli Kroes, komisarz ds. Agendy Cyfrowej, mogą przynieść wzrost unijnego PKB na poziomie 160 mld euro rocznie, a do roku 2020 ponad 600 mld euro, a także powstanie ponad 2,5 mln nowych miejsc pracy. Podobne korzyści można osiągnąć w polskiej gospodarce.

Komisja Europejska podejmuje polityczne zobowiązanie do realizacji działań, które mają przyspieszyć i zwiększyć wykorzystanie cloud computing na bazie tworzonych w krajach UE korzystnych warunków opartych na regulacjach służących rozwojowi technologii, usług i edukacji. Latem br. strategicznym partnerem Komisji Europejskiej została organizacja EuroCloud. To niezależne stowarzyszenie, które reprezentuje branżę cloud w Europie, a także jest platformą wymiany informacji i technologii z Ameryką i Azją. EuroCloud Europe w ciągu trzech lat działalności zjednoczył 30 lokalnych narodowych organizacji, w tym z 21 krajów należących do UE. Prezesi z kilkunastu krajów są członkami rady EuroCloud Europe, mają możliwość kształtowania współpracy sektora cloud computing w UE i decydujący głos w działalności organizacji na poziomie europejskim i lokalnym.

Założone na początku 2013 r. EuroCloud Polska zorganizowało w czerwcu wraz z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym konferencję „Polska wobec strategii UE przetwarzania w chmurze” pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Platformy transakcyjne GPW już działają w chmurze prywatnej. Rozpoczynając konferencję, Andrzej Ręgowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji, członek Rady Sterującej Partnerstwa Chmury przy Komisji Europejskiej, stwierdził, że „polska administracja rządowa bardzo życzliwie przyjmuje inicjatywy związane z cloud computing. Chociaż sama nie jest jeszcze zaawansowana w tej dziedzinie, ma świadomość potencjału tej technologii i jej nieuchronności, a także celów Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej”. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wskazał, że „obecnie to informacja daje władzę, ale powszechny do niej dostęp niesie także różne zagrożenia. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo i zapobieganie ‘wyciekaniu danych’ poza Europę”. Bezpieczeństwo informacji to jeden z głównych tematów poruszanych podczas konferencji oraz wielu innych prac Agendy Cyfrowej i EKES.

Chmura europejska odpowiedzią na amerykańską dominację

„Niedawny skandal dotyczący PRISM, który obnażył stopień, w jakim Narodowa Agencja Bezpieczeństwa USA monitoruje komunikację elektroniczną obywateli, ponownie uwypuklił wagę uniezależnienia Europy w tej dziedzinie. Zaostrzone prawodawstwo europejskie dotyczące ochrony danych to jeden z warunków, jakie powinny sprzyjać wyłonieniu się operatorów chmury obliczeniowej, mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej” – powiedział podczas konferencji Eric Pigal, sprawozdawca opinii EKES w sprawie strategii „Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200