Europejska chmura cyfrowa

Słowa te znalazły potwierdzenie w opiniach opublikowanych przez Komisję Europejską. Jak pokazują przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2013 badania globalnej organizacji Cloud Security Alliance, konsekwencje ujawnionej afery związanej z PRISM mogą być dotkliwe dla amerykańskich dostawców, a ich straty do 2016 r. szacowane są na 30–35 mld euro. Ponad połowa użytkowników (spoza USA) zmniejszy wykorzystanie chmury obliczeniowej dostarczanej przez firmy amerykańskie, a jedna dziesiąta już zrezygnowała z realizacji projektu z dostawcą z USA.

Komentując wydarzenia związane z ujawnieniem PRISM, Anna Katarzyna Nietyksza, prezes EuroCloud Polska oraz Członek Rady EuroCloud Europe, zauważyła, że „jest to wielka szansa dla europejskich producentów oprogramowania i dostawców usług w chmurze, a także europejskiego sektora IT. Bardzo dużo mogą na tym zyskać polscy dostawcy i programiści”. A jest o co walczyć, bo jak wskazują prognozy Forrester Research, wartość światowego rynku cloud wzrośnie z ok. 40 mld euro do ponad 240 mld euro w 2020 r. Dynamicznie wzrasta też ilość informacji w internecie – ponad 90% z nich umieszczono tam w ciągu ostatnich 3 lat, a do 2020 r. powiększy się blisko dwukrotnie, osiągając nawet 35-40 zettabajtów.

Zobacz również:

  • Efektywny marketing napędzany przez AI
  • Firewall as a Service - nowy trend w cyberbezpieczeństwie
  • Snowflake odnotowało 37% wzrost zysków

Perspektywy rozwoju europejskiej chmury

Komisja Europejska koncentruje się na pracach związanych ze standardami umów na dostawy rozwiązań i usług oraz na bezpieczeństwie danych gromadzonych i przetwarzanych w chmurze. „Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zbudowanie niezależności Europy, zarówno pod względem centrów danych i oprogramowania, jak i standardów szyfrowania i systemów bezpieczeństwa. Obecnie większość liderów to firmy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Trzeba ciężkiej pracy i szybkich decyzji, aby Europa mogła im dorównać” –podkreśla Eric Pigal.

Chmura europejska ma szanse powstać, gdy zostaną szybko przygotowane regulacje prawne oraz system zachęt dla europejskich organizacji i firm zaangażowanych w rozwój sektora cloud. Barierą są m.in. różnice w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE i ograniczone możliwości budżetowe związane z rozwojem technologii. Pamiętając o konkurencji i ekspansji firm z Ameryki i Azji, konieczne są działania zmierzające do ustanawiania standardów, a także certyfikacji dostawców.

Odrębną kwestią są oszczędności w budżetach IT – tak w biznesie, jak i w administracji publicznej. Ocenia się, że redukcja kosztów operacyjnych wynikająca ze skali i zwiększania wydajności, a także konsolidacji użytkowników i centralizowania zasobów może sięgać nawet 50%. Badania pokazują, że w 3/4 firm korzystających z chmury koszty związane z obsługą IT spadły o kilkanaście procent, a w wielu nawet o ponad 30%. Podobne oszczędności można osiągnąć w sektorze publicznym. Zbudowanie partnerstwa i międzyresortowej chmury obliczeniowej może stać się rozwiązaniem, które zwiększy zasięg i potencjał przetwarzania danych w systemach administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego. Polska ma ogromne szanse stać się ważnym graczem w tej dziedzinie w Europie, a może nawet liderem.

Czeka nas czas dynamicznego rozwoju i nowych możliwości. Jednakże jak na zakończenie konferencji EuroCloud Polska powiedział Stephane Buffetaut, przewodniczący Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) EKES: „Z głową w chmurach twardo stąpajmy po ziemi”.

Maciej W. Iwankiewicz, dyrektor generalny EuroCloud Polska

Europejska chmura cyfrowa

TOP 200