Europejska CyberAgencja

Powołano agencję mającą zajmować się sprawami bezpieczeństwa teleinformatycznego w Unii Europejskiej. ENISA (European Network and Information Security Agency), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieciowego i Informacyjnego rozpocznie pracę na początku 2004 r.

Powołano agencję mającą zajmować się sprawami bezpieczeństwa teleinformatycznego w Unii Europejskiej. ENISA (European Network and Information Security Agency), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieciowego i Informacyjnego rozpocznie pracę na początku 2004 r.

Jej działalność będzie polegała głównie na doradztwie i koordynacji zadań w zakresie paneuropejskiego bezpieczeństwa teleinformatycznego, ma więc zasadniczo działać na wyższym poziomie niż funkcjonujące od dawna struktury międzynarodowego bezpieczeństwa sieciowego, jak CERT.

ENISA ma również nadzorować proces tworzenia nowych regulacji prawnych i standardów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zakładana jest przy tym ścisła współpraca z sektorem prywatnym. Celem strategicznym powołania Agencji jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego, coraz bardziej uzależnionego od elektronicznej komunikacji, a także możliwości współpracy transeuropejskich sieci transmisji danych.

Tymczasową siedzibą ENISA ma być Bruksela. W pierwszym roku działalności w jej składzie ma się znaleźć ok. 30 ekspertów. Ze względu na to, że Polska nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej, nie będzie tam Polaków. Przedstawiciel naszego kraju natomiast będzie mógł być obecny w organie nadzorczym Agencji. Na razie polski rząd nie zainteresował się powołaniem Agencji.

Na tle powołania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego i Informacyjnego powstał konflikt pomiędzy Parlamentem Europejskim a grupą roboczą, która wypracowała koncepcję jej powołania. Ostatecznie - w trakcie głosowania 19 listopada br. - na forum parlamentu udało się uzgodnić kompromisową formułę działalności Agencji.


TOP 200