Europejczycy mogą długo pracować, ale za odpowiednie pieniądze

Według badania przeprowadzonego przez Harris Interactive na zlecenie Financial Times, mieszkańcy 5 największych gospodarczo krajów Unii byliby skłonni dłużej pracować, ale za większe wynagrodzenie.

Około 70% ankietowanych przez Harris Interactive 10 tys. pracowników z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch przystałoby na dłuższy tydzień pracy, gdyby byli w związku z tym lepiej wynagradzani. Najwyższy odsetek osób skłonnych pracować dłużej za większe pieniądze - 75% - jest we Francji, w której obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy.

Rozbieżne wyniki przyniosło natomiast pytanie o przyzwolenie na zmiany wieku emerytalnego. W Wielkiej Brytanii 22% zgadza się a 65% odrzuca możliwość ustalania przez rząd wieku emerytalnego. We Francji i Niemczech odpowiednio 51% i 54% osób nie chce wyznaczanej przez rząd granicy wieku emerytalnego, a optuje za nim 42% i i 34%. Jednak we Włoszech, a w szczególności w Hiszpanii ludzie chcą ustawowej granicy wieku emerytalnego (47% do 45% na tak we Włoszech i 72% do 23% w Hiszpanii).

Zobacz również:

  • Czarna strona Apple, o której się nie mówi
  • Czy sztuczna inteligencja zadomowi się w Twoim kanale informacyjnym?
  • Wyjaśniamy dlaczego Apple dominuje w sprzedaży komputerów

Ankietowani w większości (47% do 49%) nie chcieliby ustalanej przez państwo liczby godzin pracy w tygodniu - najbardziej zdecydowani w tym względzie są Niemcy (65%). Regulacji długości tygodnia pracy oczekuje natomiast zdecydowana większość Hiszpanów (72%). Ponadto, we wszystkich badanych krajach pracownicy chcieliby pracować dłużej niż wynosi granica wieku emerytalnego.

Dla większości, Europa jest lepszym miejscem do pracy niż Stany Zjednoczone (51% do 12%). Najwięcej zwolenników ma rodzimy kontynent w Hiszpanii, we Francji i w Niemczech (60% i po 57% zwolenników). Według ankietowanych najlepsze miejsca do pracy to Niemcy, Francja i Wielka Brytania (po 8% odpowiedzi wśród wszystkich ankietowanych). Najbardziej swoją ojczyznę jako miejsce zatrudnienia cenią Francuzi (26%), Hiszpanie (20%) i Brytyjczycy (19%). Najmniej - Włosi (9%) i Niemcy (11%).

Większość pracowników obawia się, że pracodawca zmieni warunki ich emerytury przed odejściem z pracy (49% do 19%). Najwięcej takich obaw mają Hiszpanie (ponad 70%) i Niemcy (51%), najmniej - Francuzi (33%).

Większość badanych wykorzystuje w ciągu roku w całości swój płatny urlop (62% do 38% tych, którzy tak nie czynią), wyjątkiem są Włosi, gdzie zaledwie 16% pracowników wykorzystuje w pełni płaty urlop.

Według większości Brytyjczyków, Francuzów i Hiszpanów największym zagrożeniem dla stabilności sytuacji na świecie są Stany Zjednoczone, dla Włochów Iran a opinie Niemców są podzielone (po 24% ankietowanych uważa za zagrożenie Iran i Stany Zjednoczone).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200