European ICT Prize - do podziału 700 tys. euro

Organizatorem konkursu European ICT Prize jest Europejska Rada ds. Nauk Stosowanych, Technologii i Inżynierii (Euro-CASE). O European ICT Prize mogą ubiegać się uczestnicy z 33 krajów. Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane od dowolnej organizacji (przedsiębiorstw, laboratoriów, uczelni lub innych instytucji) z siedzibą w Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych.

Temat konkursu brzmi "Nowatorskie produkty z dużym wkładem informatyki i wydatnym potencjałem rynkowym".

Organizatorzy przewidują wyłonienie 50-70 nominowanych do European ICT Prize, 20 nominowanych do nagrody głównej European ICT, 20 zwycięzców, otrzymujących po 5000 euro, 3 zwycięzców nagrody głównej, otrzymujących po 200 000 euro.

Jak podają organizatorzy, wszystkie zgłoszenia oceniają niezależni eksperci z 16 krajów europejskich. Euro-CASE przedstawia Komisji Europejskiej 20 nominowanych zwycięzców. Jury Wykonawcze, złożone z członków kadr kierowniczych z 19 krajów europejskich przedstawia 3 nominowanych zwycięzców nagrody głównej. Komisja Europejska wybiera do 20 zwycięzców nagrody EICT oraz do 3 zwycięzców Nagrody głównej w oparciu o ranking techniczny ustalony przez ekspertów dokonujących oceny.

Łączna pula nagród wynosi 700 000 euro Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2006 r. Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2007 roku.

Kryteria wyboru to między innymi doskonałość techniczna, wkład nowatorski, potencjalne oddziaływanie na rynek, zdolność generowania zatrudnienia, wkład w akceptację i zrozumienie technologii informatycznych i komunikacyjnych w społeczeństwie i prawdopodobny zakres oddziaływania społecznego - głosi komunikat organizatora.

Więcej: http://www.ict-prize.org