Europa w Polsce, czy Polska w Europie

27-29 czerwca br. odbyła się w Warszawie piąta edycja międzynarodowej konferencji i wystawy EuroInfo.

27-29 czerwca br. odbyła się w Warszawie piąta edycja międzynarodowej konferencji i wystawy EuroInfo.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, głównymi tematami seminariów i wystawy EuroInfo '95 były problematyka związane z gromadzeniem i dostępem do informacji przeznaczonych dla administracji państwowej, biznesu oraz nauki. W tym roku szczególnie wyeksponowano ofertę dotyczącą źródeł informacji dla mediów oraz rozwój przemysłu informacyjnego dostępnego poprzez nowoczesną łączność cyfrową.

Jak co roku liczba seminariów była wielokrotnie większa od liczby wystawców. W większości obecni byli ci sami wystawcy, co przed rokiem. Obok prywatnych firm obecne na EuroInfo były wyspecjalizowane agencje rządowe tj. GUS, Krajowa Izba Gospodarcza, Ośrodek Przetwarzania KBN, a także TP oraz agencje informacyjne dystrybuujące dane dla wielu typów mediów m.in. DPA, PAP, Reuters Polska. Swoją obecność na Euroinfo zaznaczyły również zagraniczne firmy zajmujące się udostępnianiem danych na CD-ROM oraz w trybie on-line: SilverPlatter Information, Knight Ridder Information, Chemical Abstracts Service.

Business Foundation, sygnalizator targów, prezentował swój dorobek w zakresie katalogów polskich firm (11 tys.) dostępnych w formie papierowej i elektronicznej. Agencja informacyjno-wydawnicza "Boss" oferowała dostęp do własnych elektronicznych serwisów informacyjnych - Finanse, Przetargi, Gospodarka, Rolnictwo, Eksport-Import, Papiery Wartościowe. Firma BMB Promotions przedstawiła dobrze opracowane komputerowe banki danych na dyskietkach oraz dostępne w trybie on-line w Internecie. BMB pokazywała również własny serwer WWW (http://bmb.ippt.gov.pl.), na którym znajdują się informacje przeznaczone dla biznesmenów dotyczące Polski, a także szczegółowe dane na temat wszystkich gmin oraz działających na ich terenach przedsiębiorstw. Na Euroinfo można było także uzyskać pełne informacje na temat TeleAdressonu - pierwszej polskiej bazy danych dostępnej w ogólnoświatowym serwisie informacyjnym DataStar. Z ciekawymi ofertami komputerowych systemów gromadzących szeroki zakres informacji prawnych wystąpiły Lex Media oraz LEX.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200