Europa rozbudowuje ERP

Corio i ITtoolbox przedstawiły wyniki swojego badania trendów w implementacji systemów ERP w roku 2004. W przypadku firm europejskich, połowa przewiduje w 2004 roku zwiększenie wydatków na rozbudowę ERP w stosunku do ub. roku. Trzy czwarte firm rozważa dodanie nowego pakietu ERP w swojej firmie, a 79,3% - zastąpienie posiadanych pakietów ERP nowymi. Na czele listy najbardziej pożądanych nowych modułów jest CRM.


TOP 200