Europa coraz lepiej

Andersen Consulting opublikował raport E-Europe: Connecting the dots? poświęcony rozwojowi biznesu elektronicznego w Europie.

Andersen Consulting opublikował raport E-Europe: Connecting the dots? poświęcony rozwojowi biznesu elektronicznego w Europie.

Po raz pierwszy w ogólnoeuropejskim raporcie Andersen Consulting została uwzględniona Polska. Dotychczas polski oddział firmy wydawał osobne suplementy e-Polska. Wyniki badań przeprowadzonych przez Andersen Consulting w kilkuset firmach wskazują, że 97% największych europejskich firm jest zaangażowanych w handel elektroniczny. Do niedawna w Internecie dominującą rolę odgrywały firmy typowo internetowe (tzw. dotcoms), obecnie punkt ciężkości zaczyna się przechylać w stronę tradycyjnych korporacji (dotcorps).

Około 70% europejskich firm wykorzystuje Internet na potrzeby sprzedaży i marketingu, 47% - do realizacji zaopatrzenia. Przedstawiciele 93% tradycyjnych firm utrzymują, że mimo korekt giełdowych spółek z sektora hi-tech, ich plany rozwojowe dotyczące wykorzystania handlu elektronicznego pozostają nie zmienione. Firmy europejskie swoją szansę dostrzegają w znacznie staranniejszym - w porównaniu z przedsiębiorstwami z USA - traktowaniu znaczenia lokalizacji produktów i uwzględnianiu różnic kulturowych między krajami. Autorzy raportu E-Europe uznali, że można już zacząć mówić o początku "Elektronicznej Europy".

Negatywnymi czynnikami, stanowiącymi realne zagrożenie dla dalszego rozwoju biznesu elektronicznego w Europie, są gwałtowanie rosnący niedobór pracowników o wymaganych kwalifikacjach oraz mniej korzystne dla przedsiębiorców prawodawstwo i mniej entuzjastyczne niż w USA nastawienie społeczne.


TOP 200