Europa chce być konkurencyjna

Przy Wspólnocie Europejskiej powstała organizacja o nazwie Europejska Inicjatywa Software'u i Systemów (European Software and Systems Initiative), która zamierza wykorzystać nowe technologie produkowania i wykorzystania programów komputerowych.

Przy Wspólnocie Europejskiej powstała organizacja o nazwie Europejska Inicjatywa Software'u i Systemów (European Software and Systems Initiative), która zamierza wykorzystać nowe technologie produkowania i wykorzystania programów komputerowych. ESSI zamierza przeznaczyć 122 miliony dolarów na swą działalność. Suma ta będzie wydana w trzech równych częściach na 3 cele: eksperymenty aplikacyjne, szkolenie w zakresie nowych metod produkcji i wykorzystania software'u oraz na działalność informacyjną.

ESSI nie zamierza finansować wskazanych zamierzeń od początku do końca. Jak powiedział rzecznik tej organizacji: "będziemy finansować wzrost kosztów oraz koszty związane z ryzykiem wiążącym się z rozwojem nowych technologii komputerowych, czyli [..] dodatkowe koszty nowych technologii". Mówiąc o nowych technologiach rzecznik miał na myśli programy, które instruują komputer, jak pisać inne programy oraz tzw. programy wtórne go wykorzystania (software reuse technologies), które pozwalają przedsiębiorstwom wykorzystać istniejący Software jak klocek, za pomocą którego konstruuje się złożone programy. Szacuje się, że popyt na nowe technologie software'owe wzrasta o 15% rocznie. W najbliższym czasie ogłoszony będzie konkurs grantów na opracowywanie nowych technologii software'owych. Organizatorzy przewidują, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 1992 r.


TOP 200