Eurobazy dla biznesu

W najbliższym roku w dwunastu krajach europejskich będą udostępnione bazy biznesowe.

W najbliższym roku w dwunastu krajach europejskich będą udostępnione bazy biznesowe.

Prace nad udostępnieniem baz danych w dwunastu krajach Europy Środkowowschodniej prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu IBIS (Industry and Business Information System) finansowanego przez UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), agendę ONZ. Celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do informacji bez tworzenia nowych struktur, organizacji i baz danych, lecz z wykorzystaniem istniejących zasobów

informacyjnych i nowych technologii - takich jak WWW. Istniejące bazy danych, znajdujące się w posiadaniu różnych instytucji w krajach Europy Środkowowschodniej będą udostępnione w ciągu najbliższego roku.

Już pod koniec br., dzięki opracowanemu przez polską firmę CC - Otwarte Systemy Komputerowe i Instytut Inżynierii Oprogramowania interfejsowi dostępu do baz danych w standardzie ISIS, użytkownik Internetu będzie mógł korzystać z informacji o krajach naszego regionu. "O tym, jakie bazy danych dotyczące poszczególnych krajów będą udostępnione, zadecydują lokalne ośrodki uczestniczące w projekcie, w naszym przypadku - Polska Izba Handlowa" - mówi Grzegorz Blinowski, jeden ze współautorów interfejsu WWW. Jego zdaniem projekt należy do kategorii non-profit, choć prawdopodobnie niektóre jego elementy będą płatne.

Zdaniem Henryka Rybińskiego z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, który również bierze udział w projekcie, na polskim serwerze UNIDO będą dostępne dwa rodzaje usług. "Po pierwsze, informacje o możliwościach biznesowych w Polsce, a po drugie, prezentacja zainteresowanych przedsiębiorstw" - stwierdził Henryk

Rybiński. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt organizowanych przez UNIDO baz danych. Mieczysław Muraszkiewicz, pracownik politechniki i koordynator projektu, ma kilka pomysłów, których realizacja uzależniona jest od możliwości Polskiej Izby Handlowej i środków finansowych UNIDO.

Do instalacji pilotażowej wybrano system operacyjny Unix, w jego darmowej wersji Linux, zaś instalacja i testowanie systemu w centrali UNIDO w Wiedniu przeprowadzana była zdalnie z Polski za pośrednictwem Internetu.


TOP 200