EuroInfo '94 zakończone

Środowisko informatyczne spotkało się już po raz czwarty na konferencji EuroInfo, w dniach 28-30 czerwca br.

Środowisko informatyczne spotkało się już po raz czwarty na konferencji EuroInfo, w dniach 28-30 czerwca br.

Konferencję otworzył osobiście premier Waldemar Pawlak i w swoim inauguracyjnym wystąpieniu (które tym razem rozpoczęło się bez opóźnienia) pod tytułem: ''Strategiczna funkcja informacji w zarządzaniu państwem'' mówił m.in. o roli informacji i jej formy w podejmowaniu decyzji. Wspomniał także o projekcie dotyczącym prac nad Konstytucją wsród użytkowników Internetu. Dostało się również dziennikarzom: przy omawianiu funkcji informacji w relacjach społecznych ''Często informacja atrakcyjna dominuje nad tym, co jest rzeczywiście istotne zarówno dla pojedynczego obywatela, jak i całej naszej społeczności.''

O wzrastającej roli informatyki w naszym życiu świadczy chociażby zainteresowanie i liczny udział w konferencji przedstawicieli administracji państwowej. W komitecie organizacyjnym wymienić należy: URM, KBN, MEN, MŁ oraz Business Foundation, IDG-Poland i 3M Poland.

Konferencja podzielona była na sześć sesji. Poruszano w nich m. in tematy z zakresu "Uniwersalnej funkcji informacji profesjonalnej w kraju i na świecie", "Informacja profesjonalna administracji państwowej". Podczas trwania konferencji zaprezentowano wszystkie sieci rozległe działające na terenie Polski: Kolpak, Polpak, , Internet i Telbank. Konferencji towarzyszyła kameralna wystawa, na której można było zapoznać się z produktami 29 firm.


TOP 200