EuroInfo '94 - Poland

Już za kilka tygodni (28-30 czerwca 1994 r.) w Warszawie (hotel Victoria) odbędzie się czwarte spotkanie przedstawicieli krajowego i światowego przemysłu informacyjnego. W tym roku szczególnie mocno zaakcentowana zostanie obecność administracji państwowej i zgodnie z życzeniami uczestników EuroInfo '93 - Poland, informacja o polskim biznesie.

Już za kilka tygodni (28-30 czerwca 1994 r.) w Warszawie (hotel Victoria) odbędzie się czwarte spotkanie przedstawicieli krajowego i światowego przemysłu informacyjnego. W tym roku szczególnie mocno zaakcentowana zostanie obecność administracji państwowej i zgodnie z życzeniami uczestników EuroInfo '93 - Poland, informacja o polskim biznesie.

Jednym z wystawców i referentów będzie TELEADRESON. Jest to twórca wyróżniającego się krajowego źródła podstawowych informacji o krajowych firmach. Informacje te są zbierane przy pomocy ankieterów, doręczycieli Poczty Polskiej, ogłoszeń prasowych. Dostępne są informacje o 700 tys. podmiotach adresowych (nazwa, adres, kod pocztowy, tel., tlx, fax, forma własności i forma prawna oraz klasyfikacja działalności podana za pomocą kodów REKD).

Oczywiście dane te zgromadzone są na elektronicznych nośnikach informacji w postaci kompletnej bazy na dyskietkach wraz z oprogramowaniem zarządzającym (do zainstalowania na komputerze typu IBM PC). Baza ta umożliwia m.in. wybór adresów wg dowolnych kryteriów, drukowanie etykiet adresowych, wybieranie fragmentów baz danych na dyskietkach (określona branża lub terytorium) w formie pliku ASCII lub DBF.

Już wkrótce cały ten zasób informacji dostępny będzie bezpośrednio z naszych komputerów online.

Nadzwyczaj ciekawie zapowiada się wystąpienie prezentujące najnowocześniejszy sposób wyszukiwania informacji. Możliwe jest to dzięki statystycznemu rankingowi informacji. Pracę tę wykonuje system PL. Jest on najpotężniejszym, spośród dostępnych aktualnie na rynku, narzędziem wyszukiwania informacji wg reguł probabilistycznych. PL osiąga wyjątkową trafność wyszukiwania informacji, wykorzystane tam algorytmy pozwalają odszukać prawidłową informację w wielkich bazach tekstowych nawet w przypadku, gdy użytkownik nie zna "właściwych" słów, aby ją opisać.

Tradycyjne systemy wyszukiwania, bazujące na logice Boole'a, opierają się na zasadzie "zawężania" domeny przeszukiwań poprzez wprowadzanie adekwatnych słów, połączonych operatorami logicznymi. Brak znajomości tych słów lub nieprawidłowe użycie operatorów logicznych sprawia, iż z jednej strony zbiór dostarczanych przez tradycyjny system odpowiedzi jest bardzo liczny, z drugiej zaś jest przeoczonych wiele naprawdę poszukiwanych dokumentów.

PL zamiast zawężać ogniskuje. Unikalny, Probabilistyczny Ranking Relewancji automatycznie porządkuje odnalezione informacje, zgodnie z użytymi do przeszukiwania określeniami. Elementy znajdujące się na szczycie listy są dokumentami najbardziej znaczącymi. Specjalna i nastawialna prezentacja listy trafień w postaci streszczeń dokumentów dodatkowo skraca czas przeszukiwania.

Unikalna funkcja PLa Rozszerz (Expand) pozwala sprawdzać ogromne bazy danych i w ciągu paru sekund dostarcza listę określeń pomagających zlokalizować relewantną informację. Czasem słowa nie mające na pierwszy rzut oka żadnego bezpośredniego związku, pozwalają "wydobyć" istotne dane:

PL odnajduje istotną informację na żądany temat nawet wtedy, gdy użyte do przeszukiwania wyrazy nie pojawiają się explicite w odnalezionych dokumentach. Zastosowana heureza lokalizuje słowa powiązane, które z kolei są wykorzystywane do bardziej dogłębnego przeszukiwania. Rezultaty tego przeszukiwania są analizowane przez system, a następnie prezentowane użytkownikowi w postaci łatwej do przeglądania, uporządkowanej wg malejącej relewancji, listy dokumentów.

O przedmiocie zainteresowania innych czynnych uczestników EuroInfo '94 - Poland w kolejnych numerach Computerworlda.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200