Etycznie o technologii

Startuje Centrum Etyki Technologii – pierwszy w Polsce ośrodek na rzecz odpowiedzialnych innowacji. Będzie wspierać odpowiedzialne budowanie i wykorzystywanie technologii wśród ich twórców i użytkowników.

Centrum Etyki Technologii (CET) to międzynarodowy think tank utworzony przy Instytucie Humanites. Ma być odpowiedzią na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych. Sztuczna inteligencja, robotyzacja czy internet rzeczy to nie tylko szanse, ale i zagrożenia w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dlatego twórcy CET chcą, by w projektowanie technologii było zaangażowane szerokie grono interesariuszy.

Chodzi o przeciwdziałanie takim zjawiskom, jak wykluczenie, dyskryminacja, inwigilacja czy dezinformacja oraz wspieranie działań dających gwarancję, że technologie będą funkcjonowały

Zobacz również:

  • Intel zaprezentował biodegradowalny komputer

z korzyścią dla ludzi i świata. Skalę wyzwań i potrzeb obrazuje m.in. fakt, iż 63% Polaków powyżej

15 roku życia twierdzi, że technologie wpływają negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi (wg raportu Instytutu Humanites „Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce 2021”). CET wypełnia lukę na polskiej mapie nowych technologii, na której dotychczas brakowało ośrodka koncentrującego się na promowaniu odpowiedzialnego rozwoju. Twórcy ośrodka chcą również

by stał się on centrum krytycznej debaty na temat pożądanego kierunku rozwoju innowacji w Polsce

i poza jej granicami. Wierzą, że dzięki temu także polskie firmy mają szansę zdobyć międzynarodową przewagę konkurencyjną. Zależy im również na wpływaniu na kształt legislacji dotyczącej technologii.

„Technologia nie jest ani dobra, ani zła” – mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites, przewodnicząca Rady Programowej Centrum. „To my nadajemy jej znacznik etyczny w zależności od celów, do których ją wykorzystujemy. Dlatego trzeba nie tylko konkurować, ale też współpracować na rzecz wyższych wartości. Temat etyki, człowieczeństwa i technologii jest obecny w Instytucie Humanites od początku jego istnienia. Najlepszym tego dowodem jest konferencja „Człowiek i Technologia”, którą w tym roku organizowaliśmy już po raz ósmy” – dodaje.

CET stworzy przestrzeń dla debaty międzysektorowej i będzie promować międzynarodowe rekomendacje dotyczące etyki technologii. „Nasze centrum ma reprezentować szerokie spektrum opinii” – wyjaśnia Maciej Chojnowski, współtwórca i dyrektor programowy CET. „Dlatego do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk i sektorów”.

W skład Rady Programowej CET wchodzi kilkanaścioro ekspertów ze świata nauki, biznesu, administracji rządowej i NGO-sów. Wśród nich są m.in. etycy, ekonomiści, informatycy i prawnicy.

Nie zapomniano także o głosie osób niepełnosprawnych, których udział w powstawaniu i wdrażaniu przyjaznych człowiekowi innowacji ma istotne znaczenie dla ich efektywności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200