Ethernetowa strategia Intela

Intel jest zwolennikiem koncepcji Ethernetu klasy operatorskiej. Specjaliści z firmy uważają, że myślenie o Ethernecie w kategoriach wysokiej niezawodności ma rację bytu jeśli chodzi o aplikacje, takie jak: telefonia IP, sieci typu Metro oraz Ethernet pierwszej mili.

Intel jest zwolennikiem koncepcji Ethernetu klasy operatorskiej. Specjaliści z firmy uważają, że myślenie o Ethernecie w kategoriach wysokiej niezawodności ma rację bytu jeśli chodzi o aplikacje, takie jak: telefonia IP, sieci typu Metro oraz Ethernet pierwszej mili.

Pod względem wymagań sprzętowych technologia powinna zapewnić odporność na wyładowania elektrostatyczne, obsługiwać kable o większej długości oraz charakteryzować się niskimi interferencjami elektromagnetycznymi.

Intel obecnie oferuje takie komponenty, jak regeneratory i układy nadawczo odbiorcze 10/100 Mb/s, które spełniają wymagania dla klasy operatorskiej. Firma pracuje także nad przełącznikiem funkcjonującym w warstwach 2, 3 i 4, który będzie miał 4 porty Gigabit Ethernet i 24 porty 10/100 Mb/s Ethernet. Innymi obszarami zainteresowania Intela są trasowanie w sieciach MAN (Metropolitan Area Network) oraz przełączanie IP.


TOP 200