Ethernet w sieciach WAN

Protokół ethernetowy tak zdominował sieci, że według wszelkich prognoz infrastruktura teleinformatyczna po 2010 r. będzie niemal w całości oparta na platformie IP i ethernetowym medium optycznym. Taka perspektywa pozwala bezkonfliktowo łączyć różne technologie ethernetowe, które obecnie przestają kojarzyć się wyłącznie z siecią LAN. Wdrażane od niedawna metody szybkiego transportu danych przez sieć optyczną predysponują tę technologię do obsługi powszechnie już używanych aplikacji multimedialnych - zarówno w środowisku metropolitalnym, jak i w sieciach rozległych.

Transport ethernetowy, który sprawdził się w systemach zamkniętych, stopniowo ewoluuje w kierunku otwartych rozwiązań, mimo pewnych ograniczeń związanych z oferowaniem tych usług w sieciach publicznych oraz trudności ze spełnianiem wymaganej jakości usług SLA (Service Level Agreements). Przez lata użytkowania Ethernet stał się dojrzałą i efektywną technologią sieciową, pozwalającą na skalowanie przepływności w bardzo szerokim zakresie: od 10 Mb/s do 100 Gb/s. Jako licząca się technologia transportowa, od lat jest powszechnie oferowany przez koncerny z branży sieciowej (ponad miliard sprzedanych portów!), co sprawia, że wybór produktów zgodnych z tą specyfikacją jest rzeczywiście bogaty, a ponadto są wzajemnie i wstecznie zgodne z poprzednikami.

Optyka podstawą

Konieczność przystosowania sieci teleinformatycznej do obsługi ruchu unicastowego oraz wzrost natężenia ruchu w kierunku zwrotnym (czyli interaktywnym do sieci) - oznaczają potrzebę obsługi strumieni wideo do każdego odbiorcy osobno, co jest przeciwieństwem ruchu multicastowego (gdzie jeden strumień jest replikowany do wielu odbiorców jednocześnie). Najbardziej obecnie oczekiwany przez odbiorców unicastowy tryb pracy w sieci (punkt-punkt), stanowi szczególne wyzwanie technologiczne dla operatorów oraz dostawców i jest możliwy do spełnienia wyłącznie w optycznych sieciach o wysokich przepustowościach. Nawet proste aplikacje biurowe i urządzenia domowe (desktopy, komunikatory, terminale multimedialne, wideokonferencje czy aplikacje głosowe VoIP) wysyłają w czasie rzeczywistym tak olbrzymie potoki , że do poprawnego działania w praktyce potrzebują środowiska optycznego. Dla tych właśnie aplikacji Ethernet okazał się niezwykle przydatny.

Warstwowa infrastruktura IP/DWDM

Warstwowa infrastruktura IP/DWDM

Strategicznymi elementami takiej infrastruktury są: rozproszona inteligencja sieci szkieletowej, jednolity sposób zarządzania siecią transportową MPLS (Multiprotocol Label Switching) w szkielecie oraz możliwość trasowania kanałów falowych w dziedzinie całkowicie optycznej (sieci z lambdą). Optyka już pozwala na zestawianie i komutowanie wirtualnych połączeń długodystansowych wyłącznie w warstwie optycznej, z zapewnieniem inżynierii ruchu dla dynamicznie tworzonych połączeń z przełączaniem pakietów. Obecnie jest to najbardziej efektywny sposób szybkiego transportu informacji na dowolne odległości za pośrednictwem elastycznie konfigurowanych kanałów optycznych - adaptowanych do potrzeb użytkownika oraz stanu infrastruktury sieciowej.

Najnowsze metody szybkiego transportu optycznego ramek ethernetowych predysponują tę technologię do obsługi nowych aplikacji, których nie można było wcześniej wdrażać, ponieważ były zbyt kosztowne bądź sieci nie dysponowały takimi przepustowościami. Według IEEE w najnowszym standardzie 100GbE (100 Gb/s) będzie można przesyłać informacje na odległość do 10 km światłowodem jednomodowym SM (Single Mode) oraz na dystansie 100 m przez wielomodowe włókna światłowodowe OM3 MM (Multi Mode). Zgodnie z przyjętym terminarzem, nowy standard (pierwszy opis w 2007 r.) ma być zatwierdzony na przełomie lat 2009/2010. Na większych odległościach już funkcjonują wielofalowe platformy optyczne, umożliwiające transmisję z łączną szybkością kilku Tb/s, za pomocą których testowo uzyskuje się przepływności powyżej 10 Tb/s.


TOP 200