Ethernet w promocji

Organizacja Ethernet Alliance ma zająć się edukacją techniczną i promocją nowych zastosowań Ethernet.

Organizacja Ethernet Alliance ma zająć się edukacją techniczną i promocją nowych zastosowań Ethernet.

Ethernet Alliance to organizacja, której zadaniem jest długofalowa edukacja, promocja zastosowań oraz rozwój technologii Ethernet. Po ponad 30 latach od pojawienia się koncepcji sieci Ethernet i zdobyciu przez nią uznania w najbardziej wymagających zastosowaniach, taki komunikat może co najmniej dziwić, inicjatywa ta ma jednak swój sens.

Protokół Ethernet jest coraz powszechniej stosowany przez operatorów sieci WAN. Ethernet służy też do komunikacji między elementami elektronicznymi w sprzęcie serwerowym, sieciowym i telekomunikacyjnym, np. w postaci technologii RDMA (Remote Direct Memory Access). Coraz częściej jest także obecny w systemach elektroniki domowej do łączenia urządzeń oraz komunikacji z Internetem.

Należy podkreślić, że Ethernet Alliance nie będzie samodzielnie opracowywać standardów - to w dalszym ciągu będzie domena odpowiednich grup w ramach organizacji IEEE. Organizacja nie będzie też samodzielnie prowadzić testów zgodności sprzętu, które są obecnie wykonywane przez University of New Hampshire InterOperability Lab.

Dopilnować interesu

Dotychczas organizacje (grupy) producentów sprzętu i oprogramowania sieciowego były powoływane ad hoc w celu opracowania konkretnych standardów IEEE 802, jak Gigabit lub 10G Ethernet oraz przygotowaniem metodyk testów zgodności. Gdy prace dobiegały końca, aktywność organizacji szybko zanikała. Ethernet Alliance ma tymczasem długofalowe plany związane np. z rozwojem standardu 10G Ethernet wykorzystującego nieekranowaną skrętkę miedzianą, a także kolejnych wersji tej sieci o przepustowości 40 i 100 Gb/s.

Jeśli chodzi o nowe standardy, to członkowie Ethernet Alliance mają, po przedyskutowaniu propozycji składanych przez członków, prezentować swoje rekomendacje w IEEE. Powinno to przyspieszyć i ułatwić powstawanie nowych specyfikacji. Według Brada Bootha z Quake Technologies, który został wybrany na prezesa Ethernet Alliance, ważnym zadaniem organizacji będzie prowadzenie działalności edukacyjnej wśród producentów sprzętu elektronicznego.

Ethernet ma jednak konkurentów (patrz ramka). Rolą Ethernet Alliance jest więc - przynajmniej częściowo - nie dopuścić do tego, by Ethernet został okrzyknięty "starą" technologią. W dziedzinie tak innowacyjnej jak elektronika użytkowa o stygmat "starości" i utratę zainteresowania na rzecz nowinek technologicznych wcale nie jest trudno. Firmy zależne od powodzenia Ethernetu jako technologii starają się więc zaznaczyć swoją obecność i wsparcie dla tej technologii.

Jest 16, ma być więcej

Ethernet Alliance ma swoją siedzibę w Mountain View w Kalifornii, ale zamierza prowadzić działalność w skali globalnej. Do Ethernet Alliance należy obecnie 16 firm: 3Com, ADC Telecommunications, Agere Systems, Applied Micro Circuits, Aquantia, Broadcom, Force10 Networks, Foundry Networks, Intel, Pioneer, Quake Technologies, Samsung Electronics, Sun Microsystems, Tehuti Networks, Tyco Electronics i Xilinx. Więcej informacji o aktywności Ethernet Alliance można znaleźć pod adresemhttp://www.ethernetalliance.org .

Ethernet zagrożony?

Ethernet ma się dobrze, ale technologii zdolnych do zastąpienia go w różnych rolach nie brakuje. W łączności o krótkim zasięgu zwyciężają powoli USB i Wi-Fi. W rozwiązaniach klastrowych coraz większą popularność zdobywa InfiniBand, zaś w sieciach SAN na dobre zadomowił się Fibre Channel. W sieciach LAN Wi-Fi zyskuje na znaczeniu. Jedynie w sieciach WAN widać wyraźny wzrost, choć też nie bez zagrożeń (WiMax, IP over DWDM, mosty WLAN).


TOP 200