Ethernet 10 Gb/s na miedzi

Cisco wprowadziła do swojej oferty w marcu moduł do instalowania w przełącznikach Catalyst 6500, do którego można podłączać sieci Ethernet 10 Gb/s oparte na okablowaniu miedzianym. Jest to jedna z najistotniejszych modyfikacji wprowadzonych do przełączników tej linii w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Moduł obsługuje sieci Ethernet 10 Gb/s standardu 10G-BaseCX4. Standard został ratyfikowany zaledwie miesiąc temu i opisuje sposób przesyłania danych przez miedziane kable koncentryczne typu Twinax. Jeden port Ethernet 10 Gb/s zainstalowany na tym module kosztuje 600 USD. Moduł może być używany do budowania krótkich i szybkich połączeń, które sprzęgają w centrach danych przełączniki i serwery. Połączenia takie są obecnie budowane w oparciu o dużo droższe technologie światłowodowe.

Razem z modułem wspierającym połączenia 10G-BasetCX4, Cisco wprowadził do swojej oferty dwa moduł wspierający połączenia światłowodowe Ethernet 10 Gb/s (10GBASE-LX4 i 10GBASE-SR; światłowody wielomodowe) oraz moduł zarządzania wpierający sieci VPN i przesyłanie głosu przez sieci IP (VoIP).

Zobacz również:

Mówiąc o technologii 10G-BaseCX nie sposób nie wspomnieć, że niektórzy krytykowali ją twierdząc, iż połączenia takie mają za małą długość (do 15 metrów). Sieci 10G-BaseCX4 są oparte na okablowaniu IBX4 (ekranowany kabel koncentryczny składający się z czterech par przewodów, podobny do okablowania InfiniBand). Technologia ta ma jednak jedną podstawowa zaletę – jest tania. Warto przypomnieć, że jeden port światłowodowy 10 Gb/s kosztuje obecnie ok. 7000 USD, a łącze składające się z 8 zagregowanych portów 1 Gb/s kosztuje ok. 1000 USD.

Porty 10G-BaseCX4 są instalowane na modularnych transiwerach typu Xenpak. Dostępne są dwa modele modułów, dwu i czteroportowe, które można instalować w przełącznikach Catalyst 6500.


TOP 200