Estetyczna firma

Członkowie zarządów firm komputerowych często twierdzą, że zapewniają podwładnym najlepsze warunki pracy. Tymczasem wielu pracowników, którzy opuścili ich firmy, jako powód odejścia podaje fakt, że kierownictwo w ogóle nie dbało o stworzenie klimatu potrzebnego do uzyskania satysfakcji z pracy.

Członkowie zarządów firm komputerowych często twierdzą, że zapewniają podwładnym najlepsze warunki pracy. Tymczasem wielu pracowników, którzy opuścili ich firmy, jako powód odejścia podaje fakt, że kierownictwo w ogóle nie dbało o stworzenie klimatu potrzebnego do uzyskania satysfakcji z pracy.

Praca, która ani nie bawi, ani też nie ma dla nas sensu, nie jest warta, by ją dobrze wykonywać, niezależnie od tego, jak dużo się za nią płaci".

Estetyka, czyli poczucie piękna, w wywodzącej się ze starożytności tradycji stanowi, jeden z trzech (obok prawdy i dobra) ideałów, do których ludzkość powinna dążyć w rozwoju cywilizacyjnym.

Czy jednak pojęcie estetyki możemy odnieść do zarządzania przedsiębiorstwem? Russel L. Ackoff, amerykański specjalista w zakresie zarządzania twierdzi, że tak. "Chociaż większość ludzi jest przekonana, że osiągnęliśmy duży postęp w nauce i gospodarce, a niektórzy wierzą, iż również pewien w dziedzinie etyki i moralności, niewielu uważa, że poczyniono jakikolwiek postęp w dziedzinie estetyki. Nie wydaje się, żebyśmy wytwarzali więcej piękna ani żebyśmy go sobie wyżej cenili niż poprzednie pokolenia".

Russel L. Ackoff określił pojęcie "estetyki pracy" jako dążenie do poprawy warunków pracy i zwiększenia twórczej z niej satysfakcji. Z jego badań wynika, że większość amerykańskich menedżerów nie widzi związku estetyki z własną pracą i pracą ich podwładnych. Czy podobnie jest w Polsce?

Jak cię widzą...

W polskich firmach "estetyka pracy" kojarzy się z wystrojem wnętrz sprzyjającym kreatywnej pracy. W trosce o zewnętrzne piękno kierownictwo zatrudnia dekoratorów, którzy dobierają barwy służące koncentracji - jasne i ciepłe, począwszy od białej (najbardziej popularnej), poprzez beż, aż do wszystkich tonacji różu i zieleni. Na "biurowym topie" są także naturalne kolory drewnopodobne. Wnętrza upiększane są kwiatami i obrazkami, najczęściej reklamówkami firmy.

Najwięcej uwagi poświęca się pomieszczeniom reprezentacyjnym. Wśród pracowników dominuje jednak pogląd, że gabinety prezesów i kierowników nie muszą epatować bogactwem i przepychem. Firma powinna posiadać jednolity standard umeblowania, charakteryzujący się funkcjonalnością.

Piękni wygrani

Wielu szefów firm komputerowych potrafi wyróżnić także drugą kategorię estetyki, najczęściej nazywaną przez nich jakością współpracy z ludźmi. Estetyka tego rodzaju polega przede wszystkim na wyzwalaniu pozytywnych cech wśród pracowników, tak aby osiągając osobistą satysfakcję, stawali się coraz bardziej twórczy.

Coraz częściej w firmach dbałość o estetykę polega na tym, że kontakty między przełożonym a podwładnym podporządkowane są zasadzie: wygrany - wygrany. Oznacza to, że w sytuacjach konfliktowych pracodawca stara się znaleźć kompromisowe wyjście, takie aby przy różnicy zdań żadna ze stron nie czuła się przegrana. Ważna jest też dbałość o zadowolenie pracownika z wykonywanej pracy.

W dużej firmie komputerowej młoda asystentka po trzech miesiącach dobrze wykonywanej pracy, zwierzyła się swojemu kierownikowi, że zajęcie to nie daje jej satysfakcji. Po rzeczowych rozmowach, postanowiono wspólnie, że przejdzie na bardziej odpowiedzialne stanowisko - do działu sprzedaży. Tam sprawdziła się i pracuje, odnosząc sukcesy. Zyskał pracownik i jego firma.

Godziwa praca - godziwa płaca

Kierownictwo wielu firm stara się pozyskać pracowników, obiecując im wyższe pensje niż u konkurencji, dodatki za pracę po godzinach, jak również możliwość korzystania z samochodów służbowych.

W celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa deklaruje się także przyznawanie prorodzinnych bonusów. Firmy zobowiązują się na przykład dotować żłobki i przedszkola dla dzieci pracowników, zapewnić bezpłatną opiekę medyczną podwładnym i ich rodzinom.

Pracodawcy wyrażają zamiar tworzenia dla pracowników zaplecza socjalnego z prawdziwego zdarzenia, które obejmowałoby dodatkową opiekę nad dziećmi, budowanie obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych czy też organizowanie wakacyjnego wypoczynku.

Celem tych działań ma być związanie pracownika z zakładem i lepsza atmosfera w pracy. Nie zawsze jednak deklaracje pracodawców idą w parze z praktyką...


TOP 200