Ericsson zwiększa bezpieczeństwo sieci Era

Firma Ericsson wdrożyła w sieci komórkowej Era Polskiej Telefonii Cyfrowej rozwiązanie, które podnosi poziom jej bezpieczeństwa.

Firma Ericsson wdrożyła w sieci komórkowej Era Polskiej Telefonii Cyfrowej rozwiązanie, które podnosi poziom jej bezpieczeństwa.

Rozwiązanie to ma zagwarantować ciągłość działania sieci w sytuacjach kryzysowych, takich jak: pożary, przerwy w dostawie energii elektrycznej, niedostępność węzłów sieci lub przy problemach z przesyłaniem danych.

Zobacz również:

Przeprowadzone na żywo testy w sieci Era potwierdziły, że rozwiązanie sprawdza się w przypadku niespodziewanych problemów, utrudniających połączenie z rejestrem abonentów HLR (Home Location Register), również w sytuacji, gdy rejestr HLR jest niedostępny. Istotne dane o użytkownikach ulokowane są nie w jednym węźle, lecz kopiowane do innych węzłów HLR rozmieszczonych w Polsce (pary węzłów HLR), dzięki czemu w sytuacji awaryjnej korzysta się z kopii bazy danych, pochodzącej z duplikowanego węzła. W razie awarii, gdy jeden z węzłów HLR staje się niedostępny, drugi natychmiast przejmuje jego funkcje.

System jest oparty na sprzęcie i technologii firmy Ericsson; w sytuacjach kryzysowych zapewnia ciągłość działania sieci telefonii komórkowej i umożliwia kontynuowanie usług abonentom telefonii komórkowej Era - zarówno w obecnej sieci GSM, jak i w przyszłości, gdy zostaną wprowadzone usługi UMTS.


TOP 200