Ericsson stworzy podstawowe założenia standardu 5G

Ericsson informuje, że został partnerem unijnego projektu METIS.

Jego celem jest ujednolicenie istniejących wizji przyszłych standardów komunikacji i stworzenie podstawowej koncepcji standardu 5G. Projekt METIS (Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society) to pierwsze przedsięwzięcie badawcze dotyczące technologii 5G zakrojone na dużą skalę. W br. UE przeznaczyła 50 mln euro na badania i rozwój standardu 5G.

„W Ericssonie definiujemy ł5G jako zestaw technologii radiowego dostępu, które stosowane razem prowadzą do realizacji wizji Networked Society. Dotychczas kolejne generacje technologii mobilnych były budowane na bazie poprzednich, zwiększając ich wydajność i możliwości. 5G połączy wszystkie odrębne technologie w jedno zunifikowane rozwiązanie i podniesie możliwości całego systemu do poziomu, na którym będziemy mogli sprostać ekstremalnym wymaganiom” – powiedział Oliver Kanzi, prezes Ericsson w Polsce.


TOP 200