Ericsson i Juniper Networks tworzą spółkę

Oferta nowej spółki ma być skierowana do dostawców Internetu i operatorów sieci bezprzewodowych GPRS i UMTS.

Szwedzki Ericsson zawarł z Juniper Networks, amerykańskim producentem routerów, porozumienie, w ramach którego ma zostać utworzona spółka joint venture, zajmująca się rozwiązaniami routingu bezprzewodowego Internetu. Firmy zamierzają przeznaczyć na ten cel 50 mln USD.

Oferta nowej spółki ma być skierowana do dostawców Internetu i operatorów zaawansowanych sieci bezprzewodowych. Wspólnie tworzone produkty będą jednak sprzedawane wyłącznie przez Ericssona. Ericsson będzie także miał większy udział w tym przedsięwzięciu - 60%. Siedziba spółki będzie jednak prawdopodobnie w USA.

Technologie opracowywane przez nową spółkę zostaną wykorzystane w sprzęcie Ericssona, przeznaczonym do obsługi routingu internetowego w sieciach bezprzewodowych i kablowych. Mają one zapewnić możliwość zarządzania transmisją danych pomiędzy różnymi sieciami bezprzewodowymi a sieciami IP. W przypadku sieci bezprzewodowych nowe rozwiązania będą przeznaczone głównie dla operatorów sieci GPRS i UMTS.

Umowa stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy firm, w ramach której szwedzki producent sprzedawał routery do sieci szkieletowych produkcji Junipera.


TOP 200