Ericsson - Schrack i WARMAN

W Warszawie powstaje pierwsza w naszej części Europy sieć typu ATM (Asynchronus Transfer Mode), która będzie działać jako sieć MAN (Metropolian Area Network). Siecią tą będzie Miejska Sieć Komputerowa WARMAN, budowana w ramach sieci NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Dostawcą urządzeń oraz technologii, a także budowniczym sieci (we współpracy ze specjalistami z NASK) jest polski oddział firmy Ericsson - Schrack.

W Warszawie powstaje pierwsza w naszej części Europy sieć typu ATM (Asynchronus Transfer Mode), która będzie działać jako sieć MAN (Metropolian Area Network). Siecią tą będzie Miejska Sieć Komputerowa WARMAN, budowana w ramach sieci NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Dostawcą urządzeń oraz technologii, a także budowniczym sieci (we współpracy ze specjalistami z NASK) jest polski oddział firmy Ericsson - Schrack.

W lipcu 1993 r. NASK wystosował do 70 firm zapytanie traktowane jako I etap przetargu na dostawę technologii i sprzętu dla miejskiej sieci komputerowej w Warszawie - WARMAN. Ze zgłoszonych 19 ofert do dalszego przetargu zakwalifikowano 9, a całość przetargu wygrała firma Schrack Ericsson z Warszawy, reprezentująca interesy szwedzkiego koncernu Ericsson, działającego na rynku polskim od 1924 r. oraz austriackiej firmy telekomunikacyjnej Ericsson Schrack AG, w której Ericsson ma 80% udziałów.

Sieci MAN powstają w Polsce

Miejskie Sieci Komputerowe (MAN) są strukturami znacznie większymi od sieci lokalnych LAN, charakteryzują się stosunkowo dużą liczbą użytkowników przy stosunkowo niewielkim zasięgu terytorialnym. Budowa MAN związana jest zwykle z potrzebami określonego środowiska, w naszych warunkach sieci MAN budowane są przez środowiska akademickie i zaspokajają głównie ich potrzeby. onieważ jednak, jak , Sieć komputerowa obejmująca główne ośrodki akademickie byłaby także bardzo przydatna dla organów administracji państwowej, toteżw przypadku Warszawy z sieci WARMAN chce też korzystać kilku innych użytkowników.

Miejskie Sieci Komputerowe finansowane są przez Komitet Badań Naukowych i budowane w 11 ośrodkach akademickich. W każdym z tych ośrodków bezpośrednio odpowiedzialną za budowę sieci jest tzw. jednostka wiodąca wyznaczona przez Rady Użytkowników MAN. Miejskie sieci komputerowe finansowane są bezpośrednio przez KBN, z wyjątkiem Warszawy, która budowana jest przez NASK z zachowaniem jednak odrębności organizacyjnej. Sieci MAN tworzą jednak wspólną sieć telekomunikacyjną z siecią szkieletową NASK i działają w ramach prawnych zezwolenia udzielonego dla NASK przez ministerstwo łączności.

Przy rozpatrywaniu technologii, w której mają być budowane sieci MAN, brano pod uwagę trzy standardy, a mianowicie FDDI (Fiber Distributed Data Interface), IEEE 802.6 DQDB (Dual Que Distributed Bus) oraz ATM. Maciej Kozłowski i Tadeusz Rogowski z NASK na tegorocznym Infofestiwalu w Krakowie przedstawili zalety i wady wymienionych technologii oraz założenia budowy sieci WARMAN, która będzie realizowana w technologii ATM, uznanej za najlepszą dla sieci MAN.

WARMAN na APEXie stoi

WARMAN będzie budowana przy wykorzystaniu węzłów ATM APEX firmy General DataComm. Tego rodzaju centrale ATM znalazły już zastosowanie w naukowych sieciach telekomunikacyjnych JANET (Joint Academic Network, Wielka Brytania) oraz FUNET (Finisch University Network, Finlandia). Instalowane urządzenia APEX DV2 mogą pełnić funkcję switcha (przełączającą) lub koncentratora, w zależności od konfiguracji i sposobu włączenia do infrastruktury sieciowej. W sieci WARMAN pełnić będą funkcję switcha. Budowana w Warszawie sieć ATM umożliwi zastosowanie aplikacji typu LAN-Internetworking o dużych prędkościach transmisji, przesyłanie głosu i transmisje multimedialne. W sieci WARMAN w głównych węzłach zastosowane będą switche o szybkości 6,4 Gbps.

Sieć WARMAN utworzy 10 węzłów ulokowanych w rejonach koncentracji jednostek naukowych i ok. 30 koncentratorów połączonych za pomocą linii światłowodowych głównie o przepustowości 155 Mbps (przy użyciu protokołów SDH, STM-1). Sieć ma umożliwiać jednoczesną transmisję wielu protokołów (TCP/IP, IPX/SPX, X.25). WARMAN ma połączyć główne uczelnie wyższe, jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza , Szkoła Główna Handlowa. Z sieci mają też korzystać inne instytucje, a więc 12 państwowych szkół wyższych, 10 uczelni niepaństwowych, 47 placówek PAN oraz 140 różnych placówek badawczo-rozwojowych. Łącznie WARMAN ma objąć ponad 500 instytucji położonych w 200 miejscach lokalizacji. Na początku 1995 r. uruchomione zostaną węzły w Śródmieściu, na Ochocie i na bliskim Mokotowie.

Umowa zawarta między NASK i wykonawcą sieci, firmą Schrack - Ericsson Polska zawiera trzyletnią gwarancję na działanie sieci (nie na sprzęt użyty do jej budowy). Jak mówi szef budowy sieci WARMAN, dyr. T. Rogowski, dostęp do sieci będzie znacznie tańszy, niż w NASK. Zastosowana technologia ATM umożliwi usługi multimedialne, praktycznie dziś nieobecne w polskich sieciach komputerowych.

Światłowody nie tylko z Telbanku

Linie światłowodowe wykorzystywane w sieci WARMAN budowane są we współpracy z Telbankiem, a bezpośrednim wykonawcą dla Telbanku jest firma Optotrac. Część połączeń zainstalował Telefon 2000, niekiedy udaje się przeprowadzić instalacje w istniejącej strukturze kablowej TP S.A. Nie zawsze jednak w sieci znajduje się tzw. "wolny otwór" na przeprowadzenie dodatkowej linii światłowodowej. Sieć WARMAN w swoich założeniach ma służyć użytkownikom zbiorowym i uważana jest przez operatora jako niekonkurencyjna wobec sieci publicznej. Po zakończeniu fazy eksperymentalnej WARMAN ma stać się częścią sieci publicznej. Chociaż ta sieć MAN mie jest bezpośrednio zależna od NASK, będzie korzystać z połączeń międzynarodowych oraz połączeń krajowej sieci szkieletowej NASK.

Ericsson Schrack i DataComm dla WARMANA

Współpraca między wykonawcą sieci WARMAN Ericsson Schrack, a dostawcą większości sprzętu dla węzłów ATM (APEX), General DataComm (GDC) trwa już od 1988 r. Urządzenia GDC zainstalowane zostały jako część składowa wydzielonych sieci telekomunikacyjnych oferowanych przez Ericsson Schrack w ramach koncepcji Business Network. Koncepcja ta oznacza wydzieloną sieć telekomunikacyjną umożliwiającą integrację wszystkich usług i aplikacji telekomunikacyjnych w jednej sieci. Sieć taka składa się z okablowania strukturalnego, rozwiązań dostępu do sieci (modemy, adaptery ISDN, PAD, LAN-Hub) oraz składników umożliwiających współdziałane sieci (systemy zarządzania sieciami transportowymi, systemy komunikacyjne ISDN, węzły X.25/Frame Relay) i systemu zarządzania siecią. W Polsce według tych założeń zbudowana została sieć Telbank, a obecnie budowana będzie sieć WARMAN.

General DataComm ma duże doświadczenie w praktycznym wdrażaniu technologii ATM, zainstalowała już ponad 250 central w systemach ATM na całym świecie. GDC uważa, że dzięki wdrożeniu swoich produktów APEX objęła zdecydowane prowadzenie w praktycznym wdrażaniu technologii ATM.

Schrack - Ericsson buduje w Polsce

Schrack - Ericsson działa w Polsce od 1992 r. W roku 1994 obrót firmy wyniósł ponad 20 mln USD, przy zatrudnieniu 68 osób. Największymi kontraktami firmy w Polsce są:

- dostawa urządzeń dla cyfrowej sieci Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank

- dostawa technologii i wyposażenia dla sieci WARMAN

- ogólnopolski system ruchomej transmisji danych MOBITEX

- system trankingowej łączności radiowej EDACS dla policji w Warszawie i województwie stołecznym

- dostawa stacji bazowych telefonii komórkowej dla PTK Centertel

- cyfrowa sieć telekomunikacyjna dla Polskiego Radia i Telewizji

- cyfrowa sieć telekomunikacyjna dla Urzędu Rady Ministrów

- Cyfrowa sieć telekomunikacyjna dla Zakładów Energetycznych w Gliwicach, Wrocławiu, Bielsku Białej, Tarnowie, Zamościu i Częstochowie

- pilotowy cyfrowy system telekomunikacyjny w sieci PKP

- cyfrowa centrala telekomunikacyjna dla kopalni "Wieczorek".

Koncern Ericsson działa w ponad 100 krajach, głównie w dziedzinie telekomunikacji publicznej, radiokomunikacji oraz łączności wydzielonej. Koncern zatrudnia 70 tys. pracowników, z tego 30 tys. w Szwecji. Firma ma ponad 45 zakładów produkcyjnych działających w 30 krajach świata. W roku 1993 obroty koncernu wyniosły ok. 7,5 mld USD. W Polsce nazwa Ericsson znana jest od czasów sprzed II Wojny Światowej i kojarzy się w pamięci nawet młodszego pokolenia z telefonami. Być może dlatego, że ciągle jeszcze działają gdzieniegdzie w Polsce centrale telefoniczne Ericsson, właśnie z tamtych czasów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200