Ericpol Innovation Pathway, czyli spotkanie innowatorów w Kalatówkach

Podczas styczniowego spotkania założyciele innowacyjnych polskich firm technologicznych będą dyskutować przez trzy dni o tym, skąd brać pomysły i pieniądze, jak organizować proces innowacji, rozwiązywać problemy, unikać porażek i promować swoje firmy na rynkach zagranicznych.

13-15 stycznia 2012 w nieformalnej atmosferze zakopiańskich Kalatówek spotkają się założyciele polskich innowacyjnych firm ICT, które w ciągu co najmniej kilku lat istnienia dowiodły już swojego potencjału rynkowego i zdołały opracować rozwiązania technologiczne innowacyjne i konkurencyjne w swojej klasie, często na tyle unikalne, że pozwalają na prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych mimo niewielkich rozmiarów organizacji, w której powstały.

W spotkaniu wezmą udział również polscy naukowcy mający na koncie udaną współpracę z polskimi firmami technologicznymi i wynalazki, które udało się z sukcesem skomercjalizować, animatorzy rozwoju najlepszych polskich parków naukowo-technologicznych oraz eksperci od kształtowania procesów innowacyjnych. Gościem specjalnym spotkania będzie Doug Solomon, wcześniej wiceprezes odpowiedzialny za rozwój korporacyjny i dyrektor ds. strategii w firmach Apple i Palm, obecnie dyrektor ds. technologii w firmie doradczej IDEO, w której wspólnie z klientami pracuje nad wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych do tworzenia innowacji biznesowych i społecznych. Organizatorem spotkania jest łódzka firma Ericpol Telecom, innowacyjna polska firma zatrudniająca w całej grupie kapitałowej ponad 1300 osób i czerpiąca 98 proc. przychodów z eksportu, oraz redakcje tygodnika Computerworld i magazynu CIO wydawnictwa IDG.

Zobacz również:

Ideą spotkania Ericpol Innovation Pathway jest konsolidacja środowiska polskich, innowacyjnych firm z branży ICT, nawiązywanie relacji biznesowych, upowszechnianie wiedzy na temat innowacji i promocja Polski jako kraju o silnej pozycji w zakresie innowacyjnych rozwiązań ICT. Okazuje się bowiem, że tego rodzaju firm w Polsce nie brakuje i wiele z nich ma za sobą wieloletnie doświadczenia w praktycznym wdrażaniu swoich pomysłów, a nawet wprowadzaniu ich na rynki zagraniczne. Wiele z nich magazyn Computerworld miał okazję przedstawić czytelnikom w ramach cyklu EnFace, udowadniając, że w Polsce powstają światowej klasy rozwiązania ICT.

Spotkanie Ericpol Innovation Pathway ma być pierwszym z cyklu corocznych spotkań branży innowacyjnych polskich firm ICT. Innowacyjna będzie również formuła spotkania, oparta na moderowanych dyskusjach uczestników, podczas których ci, którym w danym obszarze udało się zgromadzić najwięcej najciekawszych doświadczeń, będą dzielić się swoimi doświadczeniami z pozostałymi. Dyskusje uporządkowane zostaną w ośmiu obszarach tematycznych: pomysł, prace badawczo-rozwojowe, pieniądze, promocja, problemy, porażki, praca zespołowa, proces innowacyjny.

Więcej informacji na temat programu Ericpol Innovation Pathway

Warunki udziału w spotkaniu.


TOP 200