Era domaga się wyjaśnień

Polska Telefonia Cyfrowa zarzuca Ministrowi Gospodarki uprzywilejowane traktowanie PTK Centertel w stosunku do pozostałych operatorów telefonii komórkowej. Minister wydał na początku września rozporządzenie, w którym zezwolił na wykorzystanie analogowych stacji bazowych sieci NMT 450 w usługach telefonii stacjonarnej. Ma to pomóc w szybszej telefonizacji regionów wiejskich. PTC twierdzi, że uwzględnienie jedynie analogowej sieci komórkowej, stawia PTK Centertel w uprzywilejowanej pozycji.

Polska Telefonia Cyfrowa domaga się wyjaśnień od Ministerstwa Gospodarki, w sprawie rozporządzenia z 11 września, dotyczącego możliwości wykorzystania stacji analogowych sieci NMT 450 do budowy tradycyjnej stacjonarnej sieci telefonicznej. Rozwiązanie to miałoby pomóc w szybszej telefonizacji regionów o słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej, głównie wiejskich. PTC twierdzi, że pozwolenie na korzystanie jedynie z analogowej sieci NMT 450, faworyzuje dwa podmioty: Telekomunikację Polską SA i PTK Centertel. Projekt nie uwzględnia cyfrowych sieci GSM 900 i 1800 MHz.

PTC zarzuca Ministrowi Januszowi Steinhoffowi uprzywilejowane traktowanie PTK Centertel, jedynego w Polsce operatora posiadającego sieć analogowej telefonii komórkowej. Polska Telefonia Cyfrowa wysłała więc do Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz do Ministerstwa Gospodarki odpowiednie wnioski, domagając się wyjaśnień spornego rozporządzenia. PTC uważa, że rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki powinno w równy sposób traktować wszystkich operatorów telefonii komórkowej, wprowadzając prawną możliwość wykorzystania cyfrowych stacji GSM 900 i 1800 MHz do budowy sieci telefonii stacjonarnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200