Enlight oferuje moduł macierzy dyskowej EN-8720

Enlight Corporation wprowadziła do swojej oferty moduł macierzy dyskowej Raid dla dysków SCSI LVD w obudowach SCA.

<!-- grafika --><img src="/nws/gfx/modul.jpg" align="right" vspace="5" hspace="10"><!-- kgrafika -->

Firma Enlight Corporation wprowadziła do swojej oferty nowy moduł macierzy dyskowej Raid dla dysków SCSI LVD w obudowach SCA. Moduł EN-8720 jest obudową macierzową dla 5 dysków w kieszeniach hot-swap zajmującą trzy zatoki 5,25 w standardowej obudowie. Moduł posiada wydajny układ chłodzenia mający zapewnić bezawaryjną pracę dysków o wysokiej prędkości obrotowej. Urządzenie spełnia też normy poziomu wibracji i wymogi stawiane przez producentów dysków twardych dotyczących czasu bezbłędnej pracy. Układ jest konfigurowany przy pomocy zestawu przełączników.

Enlight Poland

tel/faks (22) 853 71 28

www.enlight.com.pl


TOP 200