Enhanced IDE i SCSI

Technologia Enhanced IDE (Integrated Drive Electronics) jest najpowszechniej używanym standardem interfejsu w komputerach osobistych. Stanowi ona rozwinięcie wcześniejszej specyfikacji IDE, która nie pozwalała na dołączenie dysków stałych o pojemności większej od 528 MB. Obecnie Enhanced IDE umożliwia obsługę dysków o pojemności do 8 GB, a także innych dodatkowych elementów, np. urządzeń multimedialnych i jest tańszą alternatywą dla standardu interfejsu SCSI (Small Computer System Interface).

Technologia Enhanced IDE (Integrated Drive Electronics) jest najpowszechniej używanym standardem interfejsu w komputerach osobistych. Stanowi ona rozwinięcie wcześniejszej specyfikacji IDE, która nie pozwalała na dołączenie dysków stałych o pojemności większej od 528 MB. Obecnie Enhanced IDE umożliwia obsługę dysków o pojemności do 8 GB, a także innych dodatkowych elementów, np. urządzeń multimedialnych i jest tańszą alternatywą dla standardu interfejsu SCSI (Small Computer System Interface).

Najlepsze współczesne kontrolery Enhanced IDE oferują jednak szybkość transmisji danych wynoszącą tylko 13 Mb/s, a więc znacznie mniej niż 20 Mb/s zapewniane przez urządzenia Fast SCSI-2. Jednocześnie mogą one obsługiwać do czterech urządzeń zewnętrznych podczas gdy SCSI - siedem. Kontrolery SCSI mogą obsługiwać operacje I/O (wejścia/wyjścia), a interfejsy Enhanced IDE wymagają dodatkowego oprogramowania sterującego funkcjami I/O.

Mimo tych wszystkich braków, Enhanced IDE utrzymuje swoją pozycję i jest powszechnie używana w popularnych komputerach. Interfejsy SCSI są natomiast stosowane w systemach, w których wydajność odgrywa główną rolę. Początkowo technologia Enhanced IDE została opracowana jako rozszerzenie IDE pozwalające na zwiększenie pojemności instalowanych w komputerach dysków z 528 MB do 8 GB. Kiedy jednak na rynek wkroczyły multimedia, producenci zauważyli możliwość dalszego rozwoju i wykorzystania tego interfejsu. Takie firmy jak Toshiba, NEC, Sony i Panasonic zaczęły opracowywać napędy CD-ROM czy też pamięci taśmowych współpracujące z Enhanced IDE, a określane też mianem urządzeń ATAPI (AT Attachment Packet Interface). Jeden kontroler może obsługiwać w komputerze zarówno dyski stałe IDE, jak i urządzenia ATAPI. Do poprawnej pracy, starsze wersje dysków IDE wymagały wpisania do pamięci BIOS parametrów takich urządzeń jak liczby głowic, cylindrów czy sektorów na ścieżce. Obecnie kontrolery i dyski Enhanced IDE automatycznie wprowadzają odpowiednie parametry.

Można też sądzić, iż Enhanced IDE będzie często wykorzystywany w notebookach, ze względu, że kontroler ten pobiera mniejszą moc i zajmuje mniej miejsca niż dostępne obecnie interfejsy SCSI, które są jednocześnie blisko dwa razy droższe.

W najbliższej przyszłości technologia Enhanced IDE może umocnić swoją pozycję na rynku, jeśli opracowana przez firmę Future Domain standardowa jednolita specyfikacja dla wszystkich urządzeń Enhanced IDE zostanie przyjęta przez organizację ANSI i zaakceptowana przez producentów sprzętu. Stosunkowo nowa technologia SCSI nie doczekała się jak dotąd standaryzacji i niezgodność urządzeń SCSI pochodzących od różnych producentów przysparza użytkownikom wielu problemów.

Wydaje się, że większość firm odnosi się przychylnie do idei wprowadzenia jednolitego standardu Enhanced IDE. Oprócz rozwiązań sprzętowych definiuje on również standardowy interfejs programistyczny ATASPI (AT Attachment Software Programming Interface).

Jak stwierdził David Madden z Corp., metoda ujednolicenia interfejsu Enhanced IDE proponowana przez Future Domain jest dobrą ideą, która może pozwolić na uniknięcie wielu problemów związanych z niezgodnością różnych rozwiązań. Dodał on jednak, że "żadna specyfikacja nie stanie się standardem tylko dlatego, iż została zatwierdzona przez taki komitet jak ANSI czy ISO. Musi ona być powszechnie przyjęta i zastosowana przez cały przemysł. Ciekawe, czy ujednolicony standard Enhanced IDE zostanie zaakceptowany?"


TOP 200