Enface: Michał Wroczyński

… prezes zarządu Fido Intelligence, z wykształcenia lekarz, terapeuta poznawczo-behawioralny, doradca społeczny Ministra Administracji i Cyfryzacji.

O FENOMENIE DOLINY KRZEMOWEJ

Kiedy w 2010 r. po raz pierwszy wyjechałem do Kalifornii doznaliśmy kulturowego szoku. Biznes tam nie jest wojną, a czymś w rodzaju rywalizacji sportowej. Opiera się na innych relacjach, grze fairplay, a treść nie jest zastępowana - tak powszechną u nas w kulturze korporacyjnej - formą. Atmosfera panująca w Dolinie Krzemowej jest przyjazna, wszyscy są uśmiechnięci, życzliwi, otwarci na ludzi i nowe idee. Współpraca z partnerami z Kalifornii ma zupełnie inny rytm - odbywa się w czasie rzeczywistym, a "bullshit" i "marketing" są na śladowym poziomie. "Underpromise and overdelivery" - to najlepsze rady dla firm tam działających.

O POWSTANIU FIDO INTELLIGENCE

Zawsze fascynowały nas możliwości sztucznej inteligencji i zaskakiwała niedoskonałość istniejących na rynku rozwiązań do analizy tekstu, bazujących na słowach-kluczach. Przecież ludzie nie komunikują się w ten sposób. Aby stworzyć zdanie używają gramatyki. Język to bardzo złożone narzędzie, które umożliwia nam zakodowanie myśli i przekazanie ich. Wraz z przyjaciółmi powołaliśmy do życia w 2007 r. Fido Intelligence - początkowo jako firmę naukową. Zespół składał się z fizyków kwantowych, filozofów, logików, matematyków, lingwistów i informatyków. Naszym pomysłem było prowadzenie badań podstawowych nad językami i ich gramatyką. Równolegle zajmowaliśmy się komercjalizacją naszych osiągnięć w świecie biznesu. Ta podwójna strategia pozwoliła nam na zachowanie autonomii, zarówno w świecie nauki jak i od inwestorów. Pragmatyczne podejście zaprocentowało. Mieliśmy przyjemność wspólnie uczyć się i pracować m.in. z takimi firmami, jak: UPC, Mastercard, Grupa Lotos, Hestia, eBay, czy WP.pl.

Wewnętrznie stworzyliśmy własną, alterkorporacyjną kulturę. Mamy płaską strukturę organizacyjną. Regularne angażujemy się w różnego rodzaju wykłady, warsztaty i spotkania. Założyliśmy bibliotekę. Zorganizowaliśmy cykliczne zajęcia jogi. Wspólnie żeglujemy i jeździmy na nartach. Nieustannie podnosimy wiedzę i umiejętności. Cały nasz zespół uczestniczy w kursach on-line organizowanych m.in. przez Stanford University. Staramy się czerpać najlepsze wzorce z biznesu i nauki. Cały czas uczymy się i poszukujemy.

O TECHNOLOGII LANGUAGE DECODER

Dekoder językowy to nasze rozwiązanie, które stoi na granicy między sensem wypowiedzi a jej kodem, jakim jest język. Pozwala traktować tekst jako wynik działania funkcji matematycznej, której argumentami są elementy struktury języka. Prowadzi to do głębszego zrozumienia tekstu przez komputery. Dzięki temu dekodujemy informacje zawarte w tekście - rolę, jaką dane słowo odgrywa w zdaniu. Ta technologia zmienia paradygmat rozumienia tekstu przez komputery, pozwala na jego głębszą analizę dzięki rozumieniu struktury całej wypowiedzi. Obecne systemy traktują zdanie jako luźny, niepowiązany ze sobą zbiór słów. Brak informacji, jaką rolę dane słowo odgrywa w zdaniu, to główny powód dlaczego nie można zadawać pytań w Google Search.

Systemy analizy sentymentu osiągają dokładność rzędu 60-70%. Dzięki naszej technologii osiągamy ponad 90-proc. skuteczność. Wszelkie systemy budowane w oparciu o zdekodowaną strukturę zdania charakteryzują się niespotykaną dokładnością i rozdzielczością. Language Decoder to technologia umożliwiająca budowę aplikacji do zadawania pytań wprost do dowolnego tekstu, tworzenia nowej generacji aplikacji “rozumiejących" wypowiedzi w mediach społecznościowych, treści ankiet, czy streszczania tekstu bez utraty jego znaczenia (summarization). Dzięki Language Decoder zdobyliśmy uznanie w świecie naukowym i branży text analytics.

O APLIKACJI NATURAL VOICE

Nasze badania i wejście na rynek międzynarodowy finansujemy z komercjalizacji i tworzenia dedykowanych aplikacji do rozumienia tekstu. Najnowsze nasze rozwiązanie - bazujące na Dekoderze językowym - to Natural Voice. Jest to bliźniacza aplikacja do sytemu rozumienia mowy Siri, który na smartfonach umożliwia pełną komunikację głosem do sterowania dowolnymi procesami. Na rynek wprowadzamy aplikację mobilną dla bankowości i e-commerce, która - sterowana głosem - pozwoli w kilka sekund zrobić przelew, odpowie na pytania o saldo, limit na karcie, czy kurs euro. System "rozumie" zapytania w języku naturalnym takie, jak “szukam taniego biletu na weekend do Trójmiasta", czy “zapłać za gaz".

O MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY

Współpracujemy z autorytetami świata nauki i biznesu. Nasi mentorzy to m.in. Noam Chomski z Massachusetts Institute of Technology oraz Burton Lee i Tom Rice ze Stanford University. Wśród ośrodków naukowo-badawczych, z którymi zawiązaliśmy trwałe partnerstwa są takie instytucje, jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Oxford University, Politecnica de Valencia i University of Glasgow. Jesteśmy także w trakcie patentowania naszej technologii w Stanach Zjednoczonych. Od czasu, kiedy w 2010 r. otworzyliśmy oddział w Palo Alto - dzięki partnerom, przyjaciołom i doradcom - rozwój naszej firmy bardzo przyspieszył. Powoli wychodzimy z fazy “ukrycia", a Kalifornia znacząco wpłynęła na zmiany naszej organizacji i strategii. Chętnie dzielimy się doświadczeniami - pomagamy innym start-upom technologicznym, zostaliśmy ambasadorami akceleratora Blackbox VC w Kaliforni.


TOP 200