Energooszczędny IBM PC

Na listopadowej wystawie COMDEX IBM zademonstrował prototyp energooszczędnego komputera PC. Komputer Energy Desktop pobiera w czasie pracy zaledwie 50 W mocy, zaś podczas "wyczekiwania" na polecenia (tzw. tryb pracy "sleep") tylko 16 W. Koszt energii elektrycznej, zużytej przez cały rok nieprzerwanej pracy komputera, wynosi ok. 15 USD. Wartość tę należy porównać z kosztami zasilania standardowego PC, wynoszącymi 150-200 USD.

Na listopadowej wystawie COMDEX IBM zademonstrował prototyp energooszczędnego komputera PC. Komputer Energy Desktop pobiera w czasie pracy zaledwie 50 W mocy, zaś podczas "wyczekiwania" na polecenia (tzw. tryb pracy "sleep") tylko 16 W. Koszt energii elektrycznej, zużytej przez cały rok nieprzerwanej pracy komputera, wynosi ok. 15 USD. Wartość tę należy porównać z kosztami zasilania standardowego PC, wynoszącymi 150-200 USD.

Energy Desktop wyposażono w procesor 486SLC2-25/50 MHz oraz cztery sloty PCMCIA, umożliwiające podłączenie kart pamięciowych, Ethernet lub Token Ring, kart modemu lub faxu oraz karty emulującej terminal 3270. Jednostka centralna komputera posiada wymiary 30x30x6,5 cm i można ją zawiesić na ścianie. Zasilacz nie wymaga chłodzenia wentylatorem, (a to jest zwykle źródłem zakłóceń elektrycznych). Komputer jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz 10", ale zachowano możliwość podłączenia klasycznego monitora CRT.

Wiele rozwiązań technicznych, zastosowanych w pokazanym energooszczędnym komputerze, IBM ma zamiar wykorzystać w urządzeniach typu PS/2 (zarówno o architekturze AT-bus jak i MCA-bus) w 1993 i 1994 r. Sam Energy Desktop pojawi się na rynku na początku 1993 r.

Energy Desktop uzyskał przydomek "Green PC", ponieważ nosi on znak (logo) Agencji Ochrony Środowiska Naturalnego (Enviromental Protection Agency), nadawany urządzeniom spełniającym wymagania programu "Energy Star".


TOP 200