Energooszczędne komputery

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Enviromental Protection Agency) na specjalnie zorganizowanej w Bostonie konferencji ogłosiła swój nowy program - Energy Star Computers.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Enviromental Protection Agency) na specjalnie zorganizowanej w Bostonie konferencji ogłosiła swój nowy program - Energy Star Computers.

Celem tego programu jest zachęcenie producentów komputerów do projektowania bardziej energooszczędnych systemów. Firmy biorące udział w programie zobowiązują się do poprawy zużycia energii w nowych produktach oraz wprowadzenia rozwiązań oszczędzających energię w już istniejących komputerach. Firmy te będą miały prawo do umieszczania na swoich komputerach, oraz w ich reklamach, logo Energy Star Computers.


TOP 200