Energis z Dialogiem

Energis Polska i Telefonia Lokalna (Dialog) podpisały międzyoperatorską umowę o współpracy w realizacji wspólnych punktów styku sieci, niezbędnych do prowadzenia ruchu telekomunikacyjnego na terenie całego kraju.

Energis Polska i Telefonia Lokalna (Dialog) podpisały międzyoperatorską umowę o współpracy w realizacji wspólnych punktów styku sieci, niezbędnych do prowadzenia ruchu telekomunikacyjnego na terenie całego kraju.

Dzięki tej umowie abonenci sieci Dialog będą mogli od 1 czerwca korzystać ze strefowego prefiksu 1041, przyznanego firmie w pierwszym kwartale br. przez Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Zobacz również:

Telefonia Lokalna, operator działający głównie na terenie Dolnego Śląska (oraz w województwach: łódzkim, lubuskim, pomorskim i śląskim), obsługuje ponad 330 tys. linii stacjonarnych. W ubiegłym roku operator ten uzyskał największy przyrost liczby abonentów stacjonarnych, przyłączając 145 tys. nowych telefonów, a podobny wzrost liczby klientów jest przewidywany również w 2002 r.


TOP 200