Energis: kolejna umowa interkonektowa

Energis Polska zawarła umowę o uruchomieniu punktu styku sieci z lokalnym operatorem TP Centrala z Mielca.

Energis Polska i PT Centrala - lokalny operator mielecki, zawarły umowę o uruchomieniu punktu styku swoich sieci. Abonenci PT Centrala będą mogli korzystać z połączeń międzystrefowych oferowanych przez Energis (prefix 1066) a w późniejszym terminie również z usług dostępu do Internetu i dzierżawy łączy.

W sierpniu 2001 r. Energis Polska podpisał podobną umowę z TP SA. W styczniu br. operatorzy zawarli dodatkową umowę interkonektową dotyczącą komutowanego dostępu do Internetu.

Zobacz również: