Energetyka zaczyna doceniać IT

Do tej pory informatyka w sektorze energetycznym była zepchnięta na dalszy plan. Branża zaczyna jednak dostrzegać rolę IT i będzie inwestować w ten obszar.

Ostatnie lata nie były najlepsze dla polskiego rynku energetycznego. Kumulacja zmian, jednoczesne łączenie się i dzielenie przedsiębiorstw spowodowały, że IT nie było priorytetem w polskich firmach energetycznych. Dlatego sektor jest o krok za innymi branżami. Badania pokazują, że ostatnio dominowały wydatki na sprzęt, bo najłatwiej było inwestować w infrastrukturę, a nie w systemy IT.

Nadrabianie zaległości

Analitycy przewidują, że inwestycje wkrótce ruszą z kopyta. O potrzebach branży redakcja rozmawiała z jej przedstawicielami na spotkaniu "Inteligentna energetyka", podczas którego zaprezentowaliśmy Raport Specjalny Computerworld o tej samej nazwie, poświęcony transformacji IT w sektorze energetycznym. Zaproszenie przyjęli: Sławomir Noske z Energa Operator; Roman Dudzik, CIO w Grupie Kapitałowej Energa; Sławomir Klimowicz, Industry Principal Utilities w SAP CEE; Robert Masiąg, pełnomocnik zarządu ds. wdrożenia sieci inteligentnej w Energa Operator; Krzysztof Billewicz z Politechniki Wrocławskiej; Elżbieta Starakiewicz, Energy and Utilities Leader w IBM oraz Elżbieta Płonka-Szydlak, Senior Manager w .

Uczestnicy debaty stwierdzili, że zmiany w IT branży energetycznej zostaną wymuszone przez rozwój biznesowy. Sektor dostrzega, że jego narzędzia informatyczne nie wystarczą do dalszego rozwoju. A rynek jest wymagający.

Czas inwestycji w inteligentną energetykę

Do tej pory IT w sektorze energetycznym było rozwijane silosowo, wiele inwestycji prowadzono bez analizy biznesowej, często po najniższych kosztach. Branżę czeka integracja systemów i dużych inwestycji, które inne sektory mają za sobą. Zdaniem niektórych rozwój IT tego sektora częściowo wiąże się z rozwojem konkurencyjności. Ale równie ważne są świadomość menedżerów i dostępność technologii.

Kolejnym etapem rozwoju sektora energetycznego będzie smart grid. Tworzy się przepaść pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią w rozwoju inteligentnych sieci energetycznych. Podstawą budowania smart gridu są inteligentne liczniki. Eksperci uspokajają, że Polska nie zostanie w tyle, bo projekty nie są zagrożone. Podkreślają, że instalacje inteligentnych liczników nie wystarczą. Potrzebne są systemy IT, które pomogą zarządzać zbieranymi przez liczniki danymi.

Uczestnicy konferencji powtarzali, aby nie bagatelizować bezpieczeństwa. Niewiele mówi się o cyberatakach na energetykę. Jeśli firmy nie zagwarantują bezpieczeństwa danych, mogą spodziewać się protestów i opóźnień w realizacji projektów wdrażania inteligentnych liczników.


TOP 200