Energetyka wspierana z chmury

Dzięki chmurze Oracle firma integratorska Betacom może dziesięciokrotnie szybciej wykonywać procesy analizy dla swojego klienta – jednego z głównych graczy na rynku energetycznym w Polsce.

Integrator IT Betacom podpisał niedawno kontrakt na zarządzanie systemami polskiej spółki energetycznej. By sprostać warunkom umowy, zakupił licencje usługi chmurowej Oracle Management Cloud, dzięki której może wykonywać zaawansowane analizy działania kluczowych systemów klienta przy użyciu mocy obliczeniowej dostarczanej przez narzędzia Oracle Big Data w chmurze.

W chmurze szybciej

Kontrakt ze spółką energetyczną obejmuje wsparcie w zakresie zarządzania jej aplikacjami dziedzinowymi, opartymi na technologii Oracle.

Zobacz również:

Najważniejsze aplikacje, z których pobierane są dane do analizy, to systemy typu SCADA, nadzorujące przebieg procesów technologicznych poprzez zbieranie danych i automatyczne sterowanie procesami. Systemy SCADA sterują i nadzorują działanie sieci energetycznych, w tym zwłaszcza stacji transformatorowych, zarządzają także procesami napraw podstacji elektrycznych.

Działanie tych systemów jest niezwykle ważne z punktu widzenia odbiorcy energii, bo od sprawnego ich działania zależy, jak długie będą ewentualne przerwy w dostawie prądu.

-„Aby należycie kontrolować działanie tych aplikacji, dokonujemy drobiazgowych analiz działania baz danych Oracle, na których są one posadowione. Takie analizy wykonywaliśmy już wcześniej dla innych klientów, jednak w klasycznym modelu mogą one trwać bardzo długo – niekiedy nawet kilka miesięcy dla pojedynczej edycji. Taki czas jest absolutnie nie do zaakceptowania w branży energetycznej. Rozwiązaniem okazała się chmura Oracle, dzięki której analizy wykonywane są automatycznie, zaś wymagane raporty tworzy się w czasie kilku dni, zamiast tygodni” – tłumaczy Erazm Soszyński, dyrektor Sektora Energetycznego w spółce Betacom.

Bez danych wrażliwych

Badanie pracy baz danych odbywa się poprzez analizowanie tzw. danych maszynowych – zwanych też logami, nie zawierających jawnych informacji o znaczeniu biznesowym. Betacom analizuje logi w trybie wsadowym, co wynika z procedur bezpieczeństwa działających u klienta.

W uzgodnionym harmonogramie, po stronie klienta generowane są dane maszynowe, które są anonimizowane przez moduł Oracle Advanced Security, aby nie zawierały żadnych informacji wrażliwych, następnie są przesyłane do serwerów Betacom i tam ładowane do chmury Oracle, gdzie następuje ich dokładna analiza przez systemy Big Data.

Dzięki chmurze wymagane raporty dla klienta tworzy się w czasie kilku dni, zamiast tygodni”

-„Dane maszynowe, to informacje liczbowe, nie zawierające żadnych informacji wrażliwych” – wyjaśnia Maciej Tomkiewicz, Cloud Leader z Oracle Polska. -„Są to parametry działania bazy danych i innych technologicznych komponentów systemu – przykładowo stany procesora, pamięci, czas transmisji danych, stan kolejek w serwerach aplikacyjnych, czy liczba zapytań do bazy danych” – dodaje.


TOP 200