Energetyczny SAP

IMG Polska i SAP Polska poinformowały o uruchomieniu systemu SAP for Utilites w Zakładzie Energetycznym Wrocław SA. Wdrożenie nowego, zintegrowanego systemu informatycznego ma na celu usprawnienie zarządzania spółką, poprawę jakości obsługi klienta i obniżenie jej kosztów.

Nowa, jednorodna platforma informatyczna zastąpi kilkanaście różnorodnych systemów działających dotychczas w spółce. Kluczowe funkcje systemu zostały uruchomione już w sierpniu i wrześniu br.

Generalnym wykonawcą projektu jest IMG Polska, jeden z partnerów SAP w Polsce, wyspecjalizowany w branży energetycznej. W ramach platformy systemowej wdrożono rozwiązanie typu ERP, które integruje komponenty: SAP for Utilites (moduły: billing, finansowy, środków trwałych, gospodarki zapasami, kadry i płace, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie majątkiem sieciowym, kontroling, CRM operacyjny) oraz Hurtownię Danych.

Zobacz również:

Wdrożenie obejmuje dostosowanie systemu do potrzeb ZE Wrocław i uwzględnienie specyfiki polskiego rynku energii, dotyczącej systemu rozliczeń w ramach taryfy pracowniczej, obsługę przedpłat sprzedaży energii wraz z elementami windykacyjnymi, prognozowy system sprzedaży energii uwzględniający nierówne raty kwot i ilości.


TOP 200