Encyklopedia multimedialna PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowuje pierwszą polską encyklopedię multimedialną wykorzystującą jako nośnik CD-ROM.

Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowuje pierwszą polską encyklopedię multimedialną wykorzystującą jako nośnik CD-ROM.

Prace trwają od początku br. "Encyklopedia Multimedialna PWN" będzie wykorzystywać bazy tekstowe i ilustracyjne z hasłami od A do Z "Małej encyklopedii PWN", "Encyklopedii popularnej PWN" oraz sześciotomowej "Nowej encyklopedii powszechnej PWN". Materiał ten będzie wzbogacony o rysunki, animacje komputerowe, nagrania dźwiękowe i sekwencje filmowe.

Na bazę tekstową "Encyklopedii Multimedialnej PWN" składać się będzie ok. 40 tys. haseł, z których 20-25% dotyczy wiedzy o Polsce, jej historii, kultury oraz znanych postaci. Encyklopedia gromadzić będzie również przeglądowe opracowania dotyczące wybranych dziedzin wiedzy uzupełnione o ok. 80 sekwencji animowanej pozwalających na lepsze przedstawienie omawianych zjawisk. Części haseł towarzyszyć będzie ok. 4 tys. ilustracji w formacie .bmp. Niektórym hasłom towarzyszyć będą odgłosy przyrody i brzmienie instrumentów muzycznych. 3,5 tys. haseł dotyczących wyrazów obcych oraz nazwisk uzupełnionych będzie o, czytaną przez lektorów, wersję dźwiękową, która ma na celu przedstwienie prawidłowej ich wymowy. "Encyklopedia Multimedialna PWN" wyposażona będzie w kilkanaście minut archiwalnych materiałów filmowych dotyczących historycznych wydarzeń, przemówień znanych osobistości bądź filmów rejestrujących zjawiska przyrodnicze.

Encyklopedia będzie uzupełniona o wiele opcji ułatwiających wyszukiwanie informacji, tj. indeksy: alfabetyczny, rzeczowy, geograficzny, czasowy oraz tzw. drzewo wiedzy. Podczas wyszukiwania można będzie korzystać z operatorów boolowskich. Encyklopedię zorganizowano w systemie hipertekstu.

Przy tworzeniu encyklopedii PWN współpracuje z firmą , która zajmuje się całą stroną techniczną projektu. System informatyczny, dzięki któremu powstaje pierwszy polski multimedialny zbiór wiedzy, projektowany jest za pomocą C++.

Nowy produkt PWN będzie działać w środowisku Windows 95 na sprzęcie PC klasy 486, 8 MB RAM, z rozdzielczością 800 x 600 oraz 256 kolorami. Nad encyklopedią pracuje czteroosobowy zespół oraz grupa redaktorów PWN, zewnętrzni autorzy animacji i rysunków.

"Encyklopedia Multimedialna PWN" ma się pojawić na rynku na jesieni 1996 r. Jak zapewnia Jacek Piechota, czuwający nad projektem, cena ma być konkurencyjna do porównywalnych produktów zagranicznych. PWN planuje sprzedaż kanałami OEM. Encyklopedia ma być corocznie aktualizowana.

PWN jest także w trakcie negocjacji praw do wydania w formie elektronicznej słownika PWN gromadzącego 110 tys. haseł z trzytomowego "Słownika języka polskiego PWN" oraz "Słownika wyrazów obcych PWN". Niewykluczone iż z powodu prostszej formy słownika, wyposażonego jedynie w hasła tekstowe, ukaże się on na rynku wcześniej od encyklopedii.

Nowy produkt PWN będzie działać w środowisku Windows 95 na sprzęcie PC klasy 486, 8 MB RAM, z rozdzielczością 800 x 600 oraz 256 kolorami.


TOP 200