Emisja i systemy

W tym roku firma 2Si rozpocznie działalność na rynku systemów do zarządzania.

W tym roku firma 2Si rozpocznie działalność na rynku systemów do zarządzania.

W ubiegłym roku obroty 2Si SA wyniosły 117 mln zł (80% wzrost w porównaniu z ub.r.). Zysk netto osiągnął wartość 1 mln zł (1,2 mln zł rok wcześniej). W tym roku 2Si zapowiada przychody 150 mln zł i zysk ok. 6 mln zł. Największe kontrakty w 1997 r. to dostawa serwerów dla Ministerstwa Finansów za 18 mln zł i budowa rządowej sieci komputerowej PeselNet.

Katowicka 2Si SA zamierza oferować dwa systemy wspomagające działalność przedsiębiorstw. Pakiet Manufacturing Knowledge - produkcji Computer Associates (CA) - przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw. "Spolonizowaliśmy już całkowicie system CA" - zapewnia Wojciech Skurzak, wiceprezes 2Si SA.

Drugą aplikacją, która ma znaleźć się w ofercie katowickiej firmy, jest Dynamics amerykańskiej firmy Great Plains Software, wdrażana obecnie w 2Si. Po zakończeniu tego projektu spółka ma zamiar podpisać umowę na sprzedaż Dynamicsu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W ciągu dwóch lat katowicka spółka zamierza przeznaczyć od 5 do 10 mln USD na inwestycje w systemy MRP II, zatrudnienie ok. 50 nowych pracowników i rozpoczęcie sprzedaży systemów zarządzania informacjami w sieciach komputerowych. Mają być one pokryte z zysków wypracowanych przez spółkę i sprzedaży kolejnej emisji akcji.

"Nie wykluczamy wejścia na rynek podstawowy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Być może jednak prostszym i szybszym dla nas rozwiązaniem będzie sprzedaż puli akcji w ofercie zamkniętej dla dotychczasowych lub nowych inwestorów, w tym na przykład powstających funduszy emerytalnych. Rozważamy obie możliwości" - mówi Jerzy Szymura, prezes 2Si SA. Najbliższe plany firmy to także podpisanie umowy o wzajemnej współpracy przy kontraktach konsultingowych z Microsoftem.


TOP 200