EmiTel z systemem do zarządzania pracą w terenie

W firmie EmiTel, zajmującej się świadczeniem usług transmisyjnych, zakończyło się wdrożenie systemu Field Force Automation (FFA) do zarządzania pracownikami wykonującymi zadania w terenie. Z rozwiązania korzysta 300 pracowników mobilnych. Dostawę i implementację systemu wykonała firma Globema.

Jednym z kluczowych elementów projektu było dostosowanie mechanizmów przydziału zadań do wymagań polskiego Kodeksu pracy. "Globema przeprowadziła dokładną analizę biznesową i zaprezentowała model inwestycyjny na podstawie naszych rzeczywistych danych i aktualnego środowiska pracy. Analiza dostarczyła wiarygodny dowód, że realizacja FFA umożliwi nam osiągnięcie oczekiwanych korzyści, takich jak wzrost produktywności i redukcja kosztów operacyjnych" - mówi Krzysztof Jabłoński, dyrektor ds. technologii w EmiTelu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200