Emeryt w Internecie

Otwarty Fundusz Emerytalny Ego - oprócz agentów ubezpieczeniowych - do sprzedaży ubezpieczeń emerytalnych wykorzystuje także Internet.

Otwarty Fundusz Emerytalny Ego - oprócz agentów ubezpieczeniowych - do sprzedaży ubezpieczeń emerytalnych wykorzystuje także Internet.

Internetową stronę Otwartego Funduszu Emerytalnego Ego (OFE Ego) w ciągu niecałych trzech miesięcy odwiedziło ponad 70 tys. osób, a 4 tys. z nich wypełniło formularze niezbędne do uzyskania szczegółowych informacji o możliwości przystąpienia do funduszu. Według informacji Marii Śmiałkowskiej, dyrektor Telecentrum OFE Ego, ok. 10% umów zawartych drogą korespondencyjną - poprzez wysyłanie umowy pocztą osobie zdecydowanej na przystąpienie do funduszu - zostało zainicjowanych przez Internet.

"Uruchomienie serwera internetowego, mimo relatywnie wysokich kosztów początkowych, przynosi duże oszczędności. Użytkownicy Internetu uzyskują informacje bez absorbowania pracowników telecentrum. Z drugiej strony ich decyzja o przystąpieniu do funduszu nie wymusza konieczności zapłacenia prowizji agentowi" - mówi Maria Śmiałkowska.

Zyskowny eksperyment?

Przedstawiciele OFE Ego nie chcą zdradzić, jakie koszty poniesiono na uruchomienie strony internetowej. Firma nie planowała także, że przyniesie ona wymierne korzyści finansowe. "Uruchomienie strony WWW OFE Ego jest swego rodzaju eksperymentem. Nikt wcześniej w Polsce nie sprzedawał produktów finansowych przez Internet - niemożliwe było więc przewidzenie, na ile efektywna będzie ta metoda sprzedaży" - stwierdza Maria Śmiałkowska. Według niej eksperyment ma pokazać, czy Internet w Polsce jest dobrym medium sprzedaży usług finansowych. Od jego powodzenia zależy nie tylko rozszerzenie oferty internetowej OFE Ego, ale także BIG Banku Gdańskiego SA - głównego udziałowca funduszu.

Przedstawiciele funduszu, pomimo deklarowanego poparcia medium komunikacyjnego, jakim jest Internet, jeszcze nie myślą o umożliwieniu sprawdzenia stanu konta emerytalnego przez Internet. "Wszelkie zapytania będzie można przesyłać pocztą elektroniczną i w zależności od poufności - odpowiedzi udzielać będziemy również drogą elektroniczną lub klasycznie przez telefon" - mówi Maria Śmiałkowska.

Na końcu jest telefon

W procesie obsługi zgłoszeń nadsyłanych przez Internet (formularzy wypełnianych na stronie WWW) uczestniczy 7 pracowników OFE Ego zatrudnionych w call center, które realizuje także wszystkie połączenia telefoniczne (zarówno przychodzące, jak i wychodzące). Wypełniony formularz trafia najpierw do pracowników działu technicznego, którzy weryfikują poprawność i prawdziwość wprowadzonych do niego informacji (sprawdzając np. zgodność numeru kodu pocztowego z podanym adresem). Ostateczną decyzję o merytorycznej jakości formularza podejmuje ekspert ds. zarządzania bazą danych, który akceptuje wpisanie informacji do bazy i podjęcie dalszych działań, wyrażonych przez potencjalnego klienta. Późniejszą jego obsługę przejmują pracownicy telecentrum, odpowiedzialni za kontakt telefoniczny.


TOP 200